Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در تهران – رمضان در ایران (7) رسم قیمتگذاری هرساله در آستانه رمضان (3)

شنبه 7 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |


قیمت زولبیا - بامیه

پنجاه – شصت سال پیش در برخی از شهرهای ایران ، چون شهر یزد ، رسم بود که زولبیا را فقط در ماه مبارک رمضان تهیه کنند و درسایر ایام سال نادر بود . هم اکنون نیز شاید فروش آن در تهران در ماه مبارک رمضان به بیش از ده یا بیست برابر فروش آن در سایر ماههای سال برسد ؛ و بنابر این باز ، به خصوص به منظور کنترل فروشندگان فرصت طلب هرساله قیمتگذاری می شود که این قیمتگذاری جنبه محلی بیشتری می یابد و به نظر می زسد قیمت آن در برخی از شهرها به کمتر از هشتاد یا حتی هفتاد درسد قیمتش در تهران برسد . در تهران نیز به رغم تعیین قیمت توسط صنف قناد و شیرینی فروش همیشه به قیمت هائی گاه بسیار متفاوت در شهر و البته که به تبع آن با کیفیتی متفاوت نیز ، عرضه می کردد .

در سال 1392 :

هرکیلو زولبیا بامیه درجه یک 7000 تومان

هرکیلو زولبیا بامیه درجه دو 6500 تومان

چهل - پنجاه سال قبل از این بیش از این که نامی از بامیه باشد گوشفیل همرا زولبیا می آمد

این قیمت که هرساله توسط اتحادیه کشوری قنادان و شیرینی فروشان تعیین می شود در سال جاری برای استان تهران بازهم افزایش یافته است ؛ و بنا به اتحادیه استان :

زلوبیا و بامیه درجه یک هرگیلو 8500 تومان

زولبیا و بامیه درجه دو هر کیلو 8000 تومان

( و ظاهرا" این قیمت به شرطی است که قنادان بتوانند شکر و روغن به قیمت درلتی از دولت دریافت دارند ! )

این رسم رمضانی نیز تعیین کننده ای در طول سال است نه تنها برای زولبیا بامیه ، بلکه به همچنین برای سایر شیرینی ها که لااقل به همین قیاس افزایش قیمت می یابند .

رمضان در تهران سالهای اخیر همیشه ماه افزایش قیمتها بوده است که این افزایش ها به خصوص در کالا ها و پس از ماه مبارک رمضان بیش و بیشتر حس می شوند .

( این رشته سر دراز دارد )

(1)  ( 1 ) نام این شیرینی به عربی  زلابیه است که بعید نیست معرب واژه ژلاپیای فارسی باشد . ژلاپیا نوعی گیاه پیچ پیچک بر دختان است که هرگاه روی زمین رها شود به همین شکل در می آید . بامیه می تواند اصالتی عربی داشته باشد و گوش فیل که نامی کاملا" فارسی دارد را برخی از قنادها به هند و به تبع آن زولبیا را نیز به هند نسبت داده اند . 

نظرات() 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در تهران – رمضان در ایران (7) رسم قیمتگذاری هرساله در آستانه رمضان (2)

شنبه 7 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

خرمای مضافتی بم در کاسه ی کاشی میبد یزد 


قیمت خرما ، سر بزنگاه ؟!

رسم افزایش خودسرانه قیمت ها ، به بهانه ی افزایش قیمت عمده فروشی توسط بنکدارها ، یا حتی اینکه « به ما گفته اند » ! ، و بیم ناتوانی کاسب در جایگزینی جنس فروخته شده با جنس جدیدی که احتمالا" به قیمت بسیارگرانتری به وی عرضه می شود ، ده ها سال است که در تهران ، و به تبع آن در بسیاری از شهرستانها ، ریشه دوانده است ؛ و درتهران مقابله با حدود 150 هزار واحد صنفی ( که برخی آن را در واقع امر بخ 750000 هم تخمین می زنند ! ) غیرممکن می نماید .

« گرانفروشی » یکی از « عادات » فروشندگان ایرانی شده است ؛ چنانکه غالبا" قیمت خرمای ایران دوبرابر قیمت خرمای مشابه در عراق است ( و به همین دلیل وضع صادرات ، اقتصاد خرما و تولید مجدد آن در عراق بهتر از ایران می نماید ) ؛ و با وجود شناخته بودن مسئله فروشنده ایرانی حاضر است بسیاری از کالاهای خود را منهدم و فاسد ببیند امٌا به قیمت مناسب ارائه نکند .

خرمای بافق یزد

در سالهای اخیر ، مثلا" در خصوص قیمت خرما که مصرف عمده ( تخمینا" بین ثلث تا نصف ) آن را در ماه مبارک رمضان می بینند ، قیمت هائی که توسط میادین میوه و تره بار تهران اعلام می شوند یک معیار اصولی اند . منتهی انواع و کیفیت خرماها بسیار متفاوت اند ، چنانکه خرماهائی بسیار پائین نر از خرمای دشتستان وجود دارند که به کیلوئی هزار تا دوهزارتومان در شهرستانهای شرق و جنوب ایران به فروش می رسند .

خرمای دشتستان

خرمای دشتستان که در تهران بیشتر در جنوب شهر به فروش می رسد قیمتی حدود هر کیلو 3000 تومان دارد .

خرمای متداولی که مردم تهران ، به خصوص در ماه مبارک رمضان از آن استفاده می کنند رطب مضافتی بم است که ، بیشتر در میادین میوه و تره بار ، یا نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا ، یا مغازه های خاص خرما فروشی هرکیلو بین 4000 تا 7000 تومان به فروش می رسد .

خرمائی بنام پیارم هرمزگان یا « مریمی » نیز در شمال شهر هر کیلو تا 40 و 45 هزارتومان خریدار دارد .

بازار یا به اصطلاح اقتصاد خرما  تابع « رسم » استفاده از آن در افطاری ماه مبارک رمضان ، « قیمتگذاری سالانه » در آستانه این ماه ، و در ارتباط با قیمتگذاری برخی از کالاهای مشابه و جایگزین است ؛ که بیگمان به عنوان یک « رسم » مورد مطالعه در مردم شناسی ایران ، بر اقتصاد این کشور تاثیر گذار می  شوند . 

خرمای پیارم هرمزگان

نظرات() 

حلول ماه مبارک رمضان بر تمام مسلمین جهان مبارک باد

جمعه 6 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

نظرات() 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در تهران – رمضان در ایران (7) رسم قیمتگذاری هرساله در آستانه رمضان

جمعه 6 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

تا آنجا که به یاد می آورم ، پنجاه سال قبل در شهر زادگاهم ، یزد ، نه تنها قیمت ها در آستانه ماه مبارک رمضان افزایش نمی یافتند بلکه بعید نبود که قیمت هائی کاهش یابند ، کاسب ها در وزن کردن اجناس خاص رمضان « سَرَک » ( مقدار اندکی اضافی از جنس ) می دادند ، و...

همان زمان ، یعنی سال 1344 در تهران در آستانه ماه مبارک قیمت ها افزایش می یافتند که افزایششان همگانی و چشمگیر نبود .

افزایش قیمت ها از یکی – دوهفته قبل از ماه مبارک رمضان ، و مشابه با این افزایش در ایام قبل از نوروز و قبل از آغاز سال تحصیلی ، از چند دهه قبل شروع شده است که گاه به دولت ( سازمان نظارت و بازرسی وزارت بازرگانی ) واگذار شده و نتیجه ای دلخواه حاصل نشده است .

در حال حاضر قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها ی کالا ها و خدمات بر عهده ی اتحادیه های صنفی مربوطه، تحت نظارت اتاق اصناف ، و از آنجا تحت نظارت مقامات دولتی ، قرار دارد ؛ و از آنجا که ممکن است به مناسبت ماه مبارک رمضان مورد سوء استفاده ی فروشندگان فرصت طلب قرار گیرد قیمت گذاری کالاهای اساسی و به خصوص کالاهایی که در ماه مبارک رمضان تقاضا و مصرفی بیشتر می یابند از هفته ها قبل از ماه مبارک رمضان با چانه زنی بین مراکز مربوطه شروع می شود ... تا قیمت ها به تصویب اتحادیه برسند ؛ و بگمانم امسال ، 1393 ه . ش . قیمت ها نسبت به سال گذشته خدود 20 تا 25 درسد افزایش نشان می دهند .

برای سال جاری از طرف اتحادیه های فروشندگان آش و حلیم و کباب قیمت ها به صورت زیر تعیین شده اند : ( به کیلو گرم )

حلیم درجه ی یک 7000 تومان

آش شله قلمکار 6000 تومان

آش رشته 5000 تومان

شله زرد 7000 تومان

حلوا 6000 تا 7000 تومان

هرپرس ( حدود 400 گرم ) حلیم یا آش هرکدام 4000 تومان

ضمنا" قیمت کباب ها به صورت زیر اعلام شده است ( هر سیخ ) :

کوبیده ( 100 گرم ) 3500 تومان

جوجه کباب (300 گرم ) 9000 تومان

چنجه ( 200 گرم ) 15000 تومان

برگ ( 200 گرم ) 15000 تومان

شیشلیک ( 400 تا 450 گرم ) 25000 تومان

جوجه با استخوان 10000 تومان

کباب بختیاری 8000 تومان

کباب قفقازی 9000 تومان

کباب یونانی 15000 تومان

کباب اصیل جاسبی 9500 تومان

قیمت کلٌه پاچه

دستی 30000 تومان

( ادامه دارد )

نظرات() 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در تهران – رمضان در ایران (6) بازارای موقت محلی ( رمضانی )

پنجشنبه 5 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا ؟

بازارهائی موقت در زمان هائی خاص چون نوروز و ماه مبارک رمضان از زمان جنگ تحمیلی و از طرف وزارت بازرگانی به منظور اهرمی در کنترل قیمت ها برپا می شده اند که هنوز هم از طرف آن وزارتخانه با نام جدید آن پس از ادغام با وزارت صنایع و معادن و در واقع سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران در چهار نقطه مصلی امام خمینی (ره) – پارک ارم – بوستان ولایت – و حکیمیه برپا می شوند و به عرضه ی کالاهای اساسی . کالاهائی خاص ماه مبارک رمضان می پردازند ؛ به خصوص :

گوشت قرمز – گوشت مرغ – حبوبات – برنج –  خشکبار – عسل و خرما – قند و شکر ...

تا بدینجا می تواند گفتگو از سیاست ها ، قوانین و مقررات کشوری و اجرای آنها باشد .

امٌا در سالهای اخیر چنین نمایشگاههائی خارج از این قاعده توسط برخی که نهایتا" به مساجد و هیئت های مذهبی و... منتسب می شوند و لابد با مجوز اداره اماکن نیروی انتظامی ، یا اداره ساماندهی مشاغل شهرداری تهران ، یا هردو ، در نقاطی از شهر در چادرهای بزرگ باصطلاح برزنتی که به غرفه هائی متعدد تقسیم شده اند ، بر قرار می شوند ؛ که ظاهرا" مردمی هستند و رسمی جدید محسوب می شوند . نمایشگاه مورد مشاهده ی ما در شمال غرب تهران در جوار یک بلوار پر رفت آمد قرار گرفته بانی آن «  خیریه حضرت ا ... » ذکرشده است با تاریخ شروع 25 خرداد1393 تا 10 مرداد همین سال و با غرفه هائی چون :

-       - خرما فروشی که فقط خرما و شهد خرما میفروشد یک غرفه

-       - کشک و رشته ی آشی یک غرفه

-       ترشیجات و مربا جات و عسل و ربٌ انار - دو - سه غرفه

-       خشکبار و ادویه جات سه - چهار غرفه

-       قصٌابی یک غرفه

-       ( که مثلا" ران گوسفند با کیفیت پائین را کیلوئی 30 هزارتومان میفروشد حال آنکه در میدان های تره بار شهرداری با کیفیتی بهتر کیلوئی 31 هزارتومان است )

-       میوه و تره بار یک غرفه

سبزی فروشی یک غرفه

-      – لبنیات یک غرفه

*

وسایل ( خرد و ریز ) آشپزخانه ، دو - سه غرفه

لباسهای زنانه  ، به خصوص روسری – تیشرت – بلوز و..و حدود 15 غرفه

کیف زنانه یک غرفه

لوازم آرایش ، دو - سه غرفه

زیور آلات بدلی ، یک غرفه

گلیم و صنایع دستی ، یک غرفه

تابلوی دیواری و قاب عکس ، یک غرفه

گل کاغذی ، یک غرفه

روغن موتور ، یک غرفه

آب میوه ، یک غرفه

فلافل ، یک غرفه

تاریخ این نمایشگاه هم که از 25 خرداد تا 10 مرداد ذکر شده است با تاریخ نمایشگاههای دولتی که از 5 تیر تا 15 همین ماه باشد متفاوت است

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 2 
 • 1  
 • 2  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات