Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

آغاز عصر فولکلور و مردمنگاری در ایران ؛ و آثار مرتبط با آن .....

شنبه 30 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 


مقدمه ی تاریخ مردم شناسی در ایران - 2 :

آغاز عصر فولکلور و مردمنگاری در ایران ؛ و بزرگان مرتبط با آن از :

عبدالوهاب نشاط اصفهانی ( 175 – 1239 ه – ق ) نویسنده کتاب گنجینه

رضا قلیخان هدایت ( 1179 – 1250 ه – خ ) بخصوص در نژاد نامه و سفارتنامه

محمد تقی سپهر ( 1216 ه – ق – 1297 ه – ق برابر با 1259 ه – خ ) نویسنده ناسخ التواریخ .

ادیب الممالک فراهانی ( 1239 – 1296 ه – خ ) نویسنده و شاعر

ایرج میرزا ( 1253 – 1304 ه – خ )

عارف قزوینی ( 1259 – 1312 ه – خ )

سید اشرف الدین حسینی گیلانی ( 287 ق – 1313 خ ) مدیر نشریه نسیم شمال

فرخی یزدی ( 1268 – 1318 ه – خ )

عبدالله مستوفی ( 1257 – 1320 ه – خ )

پروین اعتصامی ( 1285 – 1320 ه – خ )

محمد قزوینی ( 1256 – 1328 ه – خ )

احمد کسروی ( 1269 – 1324 ه – خ )

غلام رضا رشید یاسمی ( 1275 – 1330 ه – خ )

محمد تقی بهار ( 1265 – 1330 ه – خ )

صادق هدایت ( 1281 – 1330 ه – خ )

علی اکبر دهخدا ( 1257 – 1334 ه – خ )ا

عباس اقبال آشتیانی ( 1275 – 1334 )

فضل الله مهتدی صبحی ( 1276 – 341 1ه – خ )

مسعود کیهان ( 1372 – 1345 ه – خ )

سعید نفیسی ( 1274 – 1345 ه – خ )

دکتر صادق رضا زاده شفق ( 1274 – 1350 ه – خ )

امیر قلی امینی ( 1276 – 1357 ه – خ )

محمد پروین گنابادی ( 1282 – 1357 ه – خ )

دکتر نادر افشار نادری (  1305 – 1358 ه – خ )

عباس شوقی متوفی 1367

غلامحسین صدیقی ( 1284 – 1371 ه – خ )

رضا گنجه ای ( 1286 – 1374 ه – خ ) استاد دانشگاه و وزیر صنایع که مدیر نشریه بابا شمل بود .

غلامحسین بهمنیار ( 1306 – 1378 ه – خ )

حسین کوهی کرمانی ( 1338 -  )1376

محمد علی جمالزاده ( 1270 – 1376 )

یحیی ذکاء 1392 – 1379 ه – خ )

بهمن بهمن بیگی ( 1298 – 1381 ه – خ )

دکتر صادق کیا ( 1299 – 1380 ه – خ )

دکتر علیمحمد کاردان ( 1306 – 1386 ه – خ )

دکتر محمود روح الامینی ( 1307 – 1389 ه – خ )

احسان نراقی ( 1305 – 391 ه – خ )

منوچهر ستوده ( 1392 – 1395 ه – خ )

احمد اقتداری ( 1304 –

تقی بهرامی ( 1277 -

نظرات() 

مقدمه ی تاریخ مردم شناسی در ایران : اجتماعیات در ادبیات فارسی - ایرانی

جمعه 29 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

مقدمه ی تاریخ مردم شناسی در ایران :

اجتماعیات در ادبیات فارسی - ایرانی

 دکتر محمود روح الامینی .               دکتر غلامحسین صدیقی

برخی مردم شناسی را توصیف دقیق و همه جانبه ی زندگی از لحاظی متفاوت یک مردم از سایر مردمان نقل کرده اند که چنین کوششی اگر تمام مردم شناسی نباشد لا اقل مردم نگاری است .

دکتر محمود روح الامینی در مردم شناسی گرایشی چشمگیر به تاریخ و ادبیات داشت و شاید در پی اینکه مردم شناسی ایرانی را از تاریخ ادبیات ایران بیرون بکشد . از اینجا بود که بارها و بارها از صاحبان چنین آثاری یاد می کرد ؛ مثل :

 

محمدبن جریر طبری

ابن فقیه همدانی

نویسنده ی حدود العالم والمشق الی المغرب

قابوس وشمگیر

ابن سینا

ابوریحان بیرونی ؛ در تحقیق مال الهند ، و...

عمر خیام نیشابوری . نوروز نامه و...

ناصر خسرو قبادیانی . بخصوص در سفرنامه

سعدی شیرازی

خواجه نصیر الدین طوسی

زکریای قزوینی

محمد عوفی

امیر خسرو دهلوی

عبید زاکانی

حافظشیرازی

شیخ بهائی

محمد تقی مجلسی

و بخصوص  آقا جمال خوانساری ؛ نویسنده کتاب کلثوم ننه .

تا دوره قاجاریان - مشروطیت و....

و...

دکتر غلامحسین صدیقی در آستانه بازنشستگی و اوایل باز نشستگی خود بیش از همه شاید با دکتر روح الامینی و دکتر خسرو خسروی و.... همنشینی می کرد ...

نویسنده حاضر که در آن ایٌام اکثرا" در گروه جدید التاسیس انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران مستقر بود این فرصت را غنیمت می دید که از گفتگوهای این سه استاد در مردم شناسی بهره مند شود و غالبا" لذٌت ببرد ...

مباحث ، بخصوص بین صدیقی و روح الامینی به سرعت به اینجا رسید که برای شناخت مردم ایران ، و بنابر این مردم شناسی ایران ، میبایست از بررسی معتقدات ، آداب و عادات و آداب و رسوم و سنن ایرانیان که در نوشه ها و شعر های چند و چندین قرن متجلٌی شده است استفاده کرد و از اینجا بود که درس « اجتماعیات در ادبیات فارسی » را با تدریس دکتر صدیقی پایه نهادند .

نظرات() 

محمد علی جمالزاده فولکلوریست بزرگ ایرانی

شنبه 23 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

« من علٌمنی حرفی »

«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»

یکصد و بیست و ششمین زادروز

محمد علی جمالزاده فولکلوریست بزرگ ایرانی

 

وقتی از استادم در مردم شناسی ، دکتر محمود روح الامینی ، در باره « دلیل » هر موضوعی می پرسیدم می گفت : در مردم شناسی ایران حرف از دلیل و علم و منطق نزن ! ؛ حتی از اعتقاد هم نباید گفت . در جامعه ما اکثر امور براساس دلیل و منطق و اعتقاد نیستند . وی که بیشتر فونکسیونالیست بود می گفت : منشاء اکثر کارهای ما « بهانه » است ؛ و براساس احساس و هوای نفس . از جمله وقتی نمیتوانیم با رقیب خود رقابت کنیم وی را مثلا" کافر حربی میشماریم که حتی نباید با وی حرف زد و استدلال کرد :

تهمت زنی به دیگران یکی از آداب و رسوم ما است !

امروز 23 دی زادروز محمد علی جمالزاده است که با بنای داستانهایش بر زمینه فرهنگ مردم ایرانی نه تنها درخدمت مردم شناسی ایران ؛ بلکه اصولا" در خدمت فرهنگ ، مردم ، ایران و ایرانی قرار گرفته است ؛ و من هم چه در ادبیات و داستان نویسی و چه در جمع آوری فولکلور و مردم شناسی و مطالعات فرهنگی ، تا حدٌ و حدودی مدیون وی :

« من علٌمنی حرفی »

سال آخر دبیرستان بودم ؛ به پدرم که قریب الاجتهاد بود گفتم می خواهم در داستان نویسی از جمالزاده پیروی کنم . می گویند آنچنان که باید و شاید متدین نیست . گفت : آیا برایت ثابت شده است ؟ و به فرض هم که ثابت شده باشد مگر همین دیروز تو در باره خدمت ادیسون به بشریت انشاء ننوشته بودی و باصطلاح داد سخن نداده بودی ؟ مگر میخواهی در باره دین و اسلام بنویسی که از جمالزاده تقلید نکنی ؟  میخواهی در داستان نویسی از او تقلید کنی . مگر داستانی بر علیه دین و مذهب نوشته است ؟ ... بحث بر ادبیات فارسی است و وی هم هنرمندی تمام عیار در این رشته ، و کارهایش به نوعی یک عبادت .  ...گفته اند :

« عبادت به جز خدمت خلق نیست »

البته سعدی هم در این سُرایش به رسم ادبیات غلو کرده است ؛ امٌا نخستین شرط خدا شناسی و دردین توحیدی بودن همین خدمت خلق است ؛ به فکر خلق بودن و مصائب آنها و بیرون بردنشان از این مصائب است ؛ که باز خود سعدی گفته است :

« بنی آدم اعضای یکدیگر اند »

اینهمه مؤمن نما و حتی مقدس نما که  به هر « بهانه » ای خیانت می کنند ، می دزدند ، خون یکدیگر را می ریزند ، و... خدا پرست تر اند یا  ادیسون و امثال ادیسون که به جای باصطلاح جانماز آب کشیدن به خدمت خلق می پردازند ؟ بی جهت نیست که حضرت علی ( ع ) میفرمایند « من علٌمنی حرفی » و ین جوازی است که ما میتوانیم حتی از یک استاد ، غافل از خدا ، بی دین ، و مشرک هم بیاموزیم .... مگر مباحثی در حوزه خداپرستی و دینداری .

نظرات() 

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic