Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

ایساتیس و « رود پائین در »

سه شنبه 13 اردیبهشت 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:معماری . هنرها، 

عكس از انجمن زیست شناسی یزد

 

رود « پائین در » : اولین تمدن یزد ؛ و

یكی از اولین تمدن های جهان

 

می گویند كه اولین تمدن های جهان در كنار رودهای بزرگ بنا شده اند ، و باز چنان كه بر می آید رود پائین در ، در شرق و جنوبشرقی شهر كنونی یزد ، از بزرگترین رودهای ایران زمین بوده است ؛ چنانكه دیاكونوف در بحث تاریخ ماد ، آن را « رود » ، اما زاینده رود را « رودك » خوانده است .

این رود كه همچنان باقیمانده اش در شمال غربی مركز شهرستان مهریز قرار گرفته است از دامنه های شمالی رشته كوه عظیم شیركوه ، به ویژه دومین قلٌه مرتفع آن بنام برفخانه ، كوههای موسوم به بنستان در 32 كیلومتری جنوب شهر یزد ، و كوههائی پائین دست تر ، سر چشمه گرفته پس از عبور از سید آباد ، هنزاء ، فخر آباد ، ابراهیم آباد ، و... در بستری مجموعا" به طول 72 كیلومتر ، به شهر یزد می رسد و حوزه آبریزی معادل 1100 كیلومتر مربع را به خود اختصاص می دهد .

 امٌا همین كه كسی بخواهد به اثبات تمدن مثلا" ده هزار ساله یزد و كانون های تمدنی ایساتیس بپردازد میبایست به تاریخ زمین شناسی این ناحیه ، از همه كم تر جریان كوهزائی ( كه ممكن است هم اكنون مسیر اولیه را برای ما غیر قابل تصور كند ... ) ، و از همه بیشتر گرم شدن و رو به خشكی نهادن زمین ، به ویژه در ایران ، و خشك شدن دریاچه مركزی آن ( كه گفتیم در شمال فهرج و خویدك و یزد قرار داشته این آبادیها را در موقعیت بندرگاههای طبیعی بدوی قرار داده بوده است ) توجه نماید .

مسئله دیگر این است كه اگرچه هم اكنون ناحیه یزد یكی از امن ترین نواحی كشور در مقابل زلزله های بزرگ و ویرانگر است ، و به استثناء طبس و شرق بافق ، گسل مهمی در استان یزد وجود ندارد ؛ در آن ازمنه احتمالا" گسل هائی بسیار فعال در این ناحیه وجود داشته اند كه زلزله هائی پدید آورده به جریان خشك شدن منطقه و كاهش تدریجی آب « پائین در » تا به امروز كمك كرده اند .

تحركات و فعل و انفعالات پوسته زمین در منطقه ایساتیس قدیم ، پائین در ، در شرق شهر كنونی یزد به حدی گسترده و عمیق مینمایند كه به نظر ما برای یافتن آثار باستانی ایساتیس میبایست تا 100 یا 120 متری زمین پائین رفت .

 

نظرات() 

تاریخچه بازرگانی - شهرسازی و معماری یزد

دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:اقتصاد.بازرگانی.بیمه، معماری . هنرها، 

ایساتیس

ایزتایزد : ایزد : یزد

 

نقل می كنند كه ایساتیس نام قدیمی شهر یزد است كه در محل كنونی قرار نداشته است .

برخی این ایساتیس را همان ایساطس ، یعنی درخت نیل ، محل درختان نیل دانسته اند ، كه چندان هم صحیح به یظر نمی رسد .

برخی بر اساس زبان شناسی « ایسا » را به معنی حالا ، و « تیس » را به معنی آهو ذكر كرده ایساتیس را ناحیه رسیدن به آهو دانسته اند كه با توجه به تعداد انبوه آهوان در این ناحیه ، به خصوص در شمال شرق شیر كوه ، استدلالی چندان سست نمی نماید .

بر همین اساس ، برخی هم « ایس » را به معنی هستی ، و « اتی » را به مفهوم رسیدن ؛ و مجموعا" به معنی رسیدن به آب و آبادانی ، و ادامه حیات ، دانسته اند كه وازه تركیبی مزبور توسط یونانی های نویسنده تاریخ ، یا حاضر در ناحیه از زمان اسكندر ، به « ایساتیس » تبدیل شده است . در این خصوص « ایز » نیز به معنی ردٌ پا یا جاده شناخته شده ، و « اتی » به همان معنی رسیدن ، و مجموعا" می تواند به مفهوم رسیدن به جادٌه و رهائی از مرگ و گمگشتگی و زندگی دوباره باشد .

قبلا" در همین سایت به افسانه ای ( به عنوان تاریخ شفاهی و نقل شده سینه به سینه ، كه از بخش های بسیار مهم مردم شناسی است ، نزد برادران زرتشتی یزد ) اشاره كرده ایم كه در صفحه 293 كتاب آتشكده یزدان آمده است ، و بنا به آن :

گروهی در زمان پیشدادیان ، با حشم فراوان ، از حوالی بلخ به سوی فارس كوچ كرده به بیابان یزد رسیده اند ؛ و در این بیابان در اثر نبود یا كمبود آب به هلاكت نزدیك شده بوده اند كه ناگه گاو و شیری را همراه دیده اند و به تعقیب آنان پرداخته به چشمه هائی از آب رسیده اند و فرشتگانی كه پرواز می كرده اند ، و...

به نظر ما در شناخت اساطیر كه از مباحث اصلی مردم شناسی است چنین اسطوره ای نمی تواند كاملا" خارج از واقعیت باشد ؛ منتهی در مواردی چون از خود بلخ ، به سوی فارس ، گاو و شیر همراه ، فرشتگان ذاكر ، و... می

 

تصویر از وبلاگ دانشجویان مواد88 دانشگاه یزد

 

تواند طی هزاران سال نقل به نقل و به خصوص تحت تاثیر عقاید ادیان غیر زرتشتی به شدٌت مورد تحریف قرار گرفته باشد : این گروه می توانسته اند از مهاجران 5000 الی 4000 سال قبل ، و چه بسا 6000 سال قبل بوده باشند كه داستانشان باقی مانده امٌا به مقتضای روز ، تحریفاتی اغراق آمیز در آن صورت گرفته است .

فرشتگان می توانند همان ایزدان ( در رده ای پائین تراز امشاسپندان و نظایر آنان : از انسا ن های خوب بومی .... ؟ ) بوده باشند ؛كه در نتیجه قوم مهاجر نام هر آبادی را به سپاس از فرشته ای ایزت ... نهاده اند ، ناحیه به صورت مجموعه ای از ایزت ها ، یا ایزت ایزت  درآمده وبعدا" به ایزاتیز ، و ایساتیس تبدیل شده باشد .

امٌا بنا به همین افسانه گروه مزبور « خبر به پادشاه داده پادشاه پسر خود را با آتش مقدس » به یزد فرستاده است كه به نظر ما آتش نه از فارس كه از بلخ و نه توسط پسر پادشاه بلكه توسط پسر روحانی اعظم به یزد فرستاده شده است كه این روحانی اعظم می تواند همان شخص حضرت زرتشت (ع) بوده باشد كه آتشرا توسط فرزند ارشدش بنام « ایست » به یزد فرستاده است و ناحیه به این مناسبت به «ایست _ اتی » و نهایتا" ایساتیس نامیده شده است .

 

 

شاید هم بتوان ایساتیس را نام قدیمی ناحیه یزد و هریك از آبادی های بنا شده را به نام یك فرشته ، ایزت یا ایزد یا یزد فرض كرد كه از سریزد شروع شده به یزد كنونی ختم می شده اند .

سرچشمه منجی گروه بی آبی یا در واقع كم آبی كشیده نیز می توانسته است در محل كنونی بغداد آباد مهریز بوده باشد كه به همین مناسبت نام « بغ » به معنی خدای یكتا یا در واقع الله را كه بالاترین است بر آن نهاده اند .

چنین مطالعاتی هم زمانی به نتیجه نسبی می رسد كه كسانی كه یزد ، تحقیق و حقیقت را دوست دارند مدد فرمایند و لااقل از اظهار نظر خود داری نكنند كه « دست یكی صدا ندارد » ! . والسلام .    

 

  

نظرات() 

جایگاه اولیه یزد در كجا و شكل آن چگونه بوده است ؟

یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:اقتصاد.بازرگانی.بیمه، معماری . هنرها، 

حقیقتش این است كه مطالعه بنده در خصوص « شهر – بازار » یزد مقدمه ای بود تا به معماری بازار ، یا در واقع « ریخت شناسی بازار » ، در آن شهر بپردازیم . اما انتشار اولین یادداشت مربوطه سبب شد برخی از بزرگان همكار ان نگارنده در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ( در زمانی كه به عنوان استاد پژوهش آن موسسه ، شاغل بوده ام ) یادداشت مزبور را به عنوان شوینیسم بنده در قلمرو تاریخ اقتصادی و نه معماری و شهرسازی و مردم شناسی شهری بدانند .

مسلما" آن یادداشت هنوز در قلمرو مردم شناسی – معماری نبوده مقدمه ای برای ورود به آن بحث بود ه است . ؛ توجه بنده به اقتصاد هم كه از گرایشهای تحصیلی اینجانب در ایران و رشته های تحصیلیم در فرانسه ، در سطح دكتری اقتصاد كار ، بوده است نیز كاملا" طبیعی است ؛ چرا كه نه مردم شناسی و نه معماری و آنهم به خصوص معماری بازار شهر را نمی توان بدون توجه به اوضاع و احوال اقتصادی مورد بررسی قرار داد : مردم شناسی اقتصادی بخش مهمی از مطالعات اجتماعی كنونی جهان را تشكیل می دهد .

 امٌا شوینیسم خود ، یعنی تعلق خاطر بیش از حدٌ متعارف به شهر زادگاهم را ، بدون آنكه انكار كنم امروز آشكارتر می كنم ! : موقتا" از بطن مردم شناسی – معماری خارج شده ، حتی از مقدمه اصلی اندكی خارج شده به تاریخ اقتصاد باستان ، یا در واقع تاریخ بازرگانی باستان ، و فراتر از آن كه دوره ماقبل تاریخ باشد ، می پردازم .

ابتدا باید ، حتی الامكان به ریشه های بازرگانی در یزد پرداخت ، انگاه به عنوان بستر معماری ، به شهرسازی یزد توجه كرد و این كه اولین یزد ؟ در كجا قرار داشته است و به چه شكلی ؟

 

ناحیه یزد ، گذرگاه ایلات مهاجر

  به طور كلی منشاء تجارت را در دوران ماقبل تاریخ ناشی از وجود مواد اولیه مورد احتیاج مردم یك محل در محلی دیگر و نزد مردمی دیگر دانسته اند كه تقاضای آن سبب مبادله و حمل و نقل كالا می شده است .

در چنین شرایطی و حتی با اهمیتی بیش از وسیله حمل كه می توانسته است انسان یا حیوان باشد ، جاده های شناخته شده و امن و بنابراین مراكز امنیت و خدمات رسانی و اتراق های شبانه ، كه بعدا" در ایران بنام « رباط ن نامیده شده اند ، مطرح می شوند .

عقدا ، به نظر ما ، یكی از این رباط ها ، و به احتمال زیاد محل سكونت گروهی از akkad

ها در حوالی 2350 سال قبل از میلاد ، یعنی قریب 4400 سال قبل از این بوده است . در آن دوران مهاجرت ها ، فراتر از كوچ های سالانه ، بین ایلات و عشایر به شدٌت متداول بوده اند چنان كه گوتی ها كه 4100 سال قبل ازشمال شرق وارد مركز ایران و از آنجا در كوههایلرستان تمركز یافته اند پس از ایجاد تمدنی بسیار درخشان در لرستان از آنجا به سوی جنوب غرب مهاجرت كرده حكومت سومری را در جنوب عراق كنونی بنیان نهاده اند .

 ظاهرا" مهاجرینی دیگر از شرق ایرا ن ( همان ایران وجه ) به شمال عراق كنونی و غرب، كه امروزه كردستان خوانده می شود ، مهاجرت كرده حكومت آشوریان assyrensi را بر پا داشته اند .

جمشید ، پدر تجارت ایران ؟

درواقع امر شاید تجارت در ایران از حدود ده هزار سال قبل ، از زمان مهاجرت انسان كرومانیون از مسیر مسیر سرخس – مشهد – گناباد ، و از آنجا مسیرهای كرمان و یزد به سوی جنوب و غرب ، تا به آفریقا و اروپا خیز برداشته باشد . اما اسناد مكتوب بیشتر از وقایعی بحث می كنند كه حدود 4000 سال قبل و طی به اصطلاح مهاجرت های بزرگ رخ داده اند .

بنابر این اسناد ، آسوریان در حدود 1800 قبل از میلاد دارای تجارتی قابل توجه بوده اند ؛ و به عنوان بزرگترین پادشاه آسوری و بنابر این مروج بازرگانی از شمشیاداد اول نام می برند كه بنظر می رسد همان جمشید شاه پیشدادی افسانه ای در شاهنامه حكیم ابو القاسم فردوسی باشد ؛ پادشاهی كه بین 1717 و 1749 قبل ازمیلاد حكومت می كرده است

یزد بر سر راه هندوستان

در این كه دو تمدن بزرگ جهان در 4000 سال قبل را عراق كنونی و هندوستان تشكیل می داده اند و در اینكه تجارت در آن زمان وجود داشته است تقریبا" شكی باقی نمانده است . راه بین این دوتجارت نیز طبیعتا" از عقدا و یزد و كرمان عبور می كرده است . امٌا آیا یزد در همین محل كنونی قرار داشته است ؟ آیا فقط یك شهر یا به طور كلی آبادی مجتمع بوده است ؟ و... را در یادداشت بعدی می آوریم انشاء الله !فقط برای كسانی كه احتمالا" داوطلب مشاركت در این بحث هستند از قبل می آوریم كه بنظر می رسد نام اولیه یزد ایساتیس بوده باشد شامل آبادی هائی پراكنده كه هركدام یزد خوانده می شده اند و شاید در محل های سابق هرفته – فهرج – خویدك و... قرار داشته اند ..

نظرات() 

موسیقی در یزد - 6

شنبه 3 اردیبهشت 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:كلٌیات.سایت.نویسنده، معماری . هنرها، زبان.ادبیات.آموزش، تاریخ.دین.روحانیت، تاریخ.صاحبمنصبان و سایر، 

تدریس موسیقی

سحر ویولن!

حوالی سال 1330 یكی از روحانیان یزد فرزند 5-6 ساله خود را به كودكستان همت آورد و با پرس و جو ازمربی ما ،سپرده بود كه با اینجانب ، كه « بچٌه ی آخوند و ملا » محسوب می شدم ، همنشین شود . اما فردای آن روز دیگر وی را ندیدیم و سالها بعد كه به هم رسیدیم گفت : چون پدرم متوجه شدند كه در كودكستان اجبارا" به ما خواندن و رقصیدن می آموزند مرا از آمدن به كودكستان باز داشتند .

تا سال 1335 گاه موسیقی در برنامه های درسی – دبستانی ما وجود داشت ، اما اجرا نمی شد ! ؛ مگر گویا فقط در دبستان نمونه كه دانش آموزانش نسبت به ما ( در دبستان صدیق ) كه بیشتر یزدی و از خانواده های به اصطلاح اصیل شهر بودیم ؛ از خانواده های كارمندان سطح بالا ، رؤسا و مسؤولان غیر یزدی ادارات ، تجدد طلبان ، و امثال آنها بود ند .در این سال 1335 بنده را به دبستان حكمت ، محله لب خندق ، روبروی كاروانسرای پسته ، در منزل ابریشمی ، فرستادند كه مدیرش ، آقای سلطانزاده ، نسبت به مدیر دبستان صدیق ( فردی اردكانی بنام محبوبی )  آزادی بسیار بیشتری برای معلمان و دانش آموزان قائل بود . در این سال آقای اصغر حسینی معلم موسیقی ما شد و ما خوشحال از این كه برایمان ویلون خواهد زد . این را هم بگویم كه یك روز نمیدانم چرا ، آقای سلیمانی معلم محبوبمان از ماپرسید كه كدام ابزار موسیقی را ترجیح می دهیم و اكثر قریب به اتفاق دانش آموزان ابتدا از ویلون و بعد از آن از تنبك ( دنبك ) نام برده بودند . امٌا دریغ از آن كه این موسیقیدان ارجمندیزدی حتی یك بار برای ما ویلون بزند! قصه ای از خودش ساخته بود بنام « در دبه » كه برایمان تعریف می كرد و سرگرمی هائی دیگر . معلوم شد ( روحانیان شهر؟ ) از وی خواسته اند ترویج مسكرات نكند و نان حرام نخورد ! و... یك روز یكی از دانش آموزان سال ششم كه نامش را به یاد نمی آورم ( و همیشه در مدرسه با صدری و فرج اللهی بود ) تعریف می كرد كه وی را در كوچه ای دیده است كه ویولنش را در كیسه ای كرباسی پنهان كرده سوار بر دوچرخه از آن كوچه عبور می كرده است .

 سال 1336 را به خاطر دارم كه آقای بیكس با شهامت تمام برای دبستانی های محله چهار منار ویلون می نواخت و از آن موقع به بعد خیزشی در موسیقی آموزشگاهی و از آنجا غیر آموزشگاهی یزد ایجاد شد به نحوی كه گروهی چون آقایان علیمحمد بلوری ، علومی ،مدیری ، اخباری ، وزیری ، مدیر طاهری ؟ و... هم دارای ابزار موسیقی به خصوص ویلون شدند و از آنجمله موقعی كه آقای احمد علومی در یكی از نمایش های دبستانی ترانه « ساحر و رمٌالم و جادو گرم » را اجرا می كرد یكی از شب ها یكنفر كه به نواختن ویولون هم تسلط داشت ، اما برای آن كه توسط تماشا گران شناخته نشود پشت پرده جا گرفته بود ! وی را همراهی می كرد .... ودر تابستانها ، در ییلاق های جنوب یزد ، به ویژه در ده بالا( هدش ) ، طزرجان ، مزرعه مستوفی و باقی آباد گاه بساط ساز و آواز در دشت و صحرا بر پا می شد .

سالهای 1340 و 1341 را سالهای اوج گیری موسیقی یزد ، در پناه مدرنیسم غربگرای پهلوی می دانم ، به نحوی كه ، به غلط ، اكثر نوحه های مذهبی یزد ، یا حتی برخی از ضربگیری های زورخانه میدانشاه برای چرخ چمنی و كباده كشی ( این یكی را خودم ندیده ام و فقط از دیگران شنیده ام ) تحت تاثیر موسیقی های عامه پسند رادیو و تلویزیون ملی ایران قرار گرفته بودند . با این وجود بازهم كسانی بودند كه در قلب آموزشگاههای كشور حتی از اجرای ساده ترین موسیقی ها ممانعت كنند .

به خاطرم هست كه دانش آموزانی بنام سید محمد میری _ منصور فاریابی _ صداقت و... در پی اجرای نمایشی در دبیرستان ایرانشهر برآمدند كه ابتدا با مخالفت شدید معلم زبان عربی خود بنام « ا . ف » و مدیر دبیرستان برآمده بودند و نهایتا" هم این دونفر اجازه اجرای یك سرود یا یك ترانه كه محور نمایش را تشكیل میداد به آنها ندادند و سرود را به قطعه ای آواز بدون ساز ! و ترانه را تبدیل به یك بحر طویل نمودند؛ حال آنكه دانش آموزان می گفتند كرارا" از منزل آن مدیر صدای عربانه و پخش موسیقی های مبتذل رادیوئی شنیده اند .

تعارض دیگر موسیقی در یزد در همین ابتدای دهه 1350 شروع شد .

نظرات() 

آیا پارتا كناد یكی از قدیمی ترین نام های یزد است ؟ و آیا ...

پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:كلٌیات.سایت.نویسنده، معماری . هنرها، 

روزی در یكی از كلاسهای دانشگاهی فرانسه یكی از استادان دانشگاههای لهستان كه با وجود داشتن مدرك دكتری از كشور خود برای خواندن دوره كارشناسی آمایش سرزمین با بورس دولت فرانسه به آن كشور آمده بود از من كه متوجه شده بود از ایران و متولد شهر یزد هستم پرسید :

-         « پاركنه » یعنی چه ؟

 

مسلما" پاسخی برایش نداشتم جز « پاكنه » قنات كه در ناحیه یزد و اطراف آن به معنی خاستگاه آب و آبادی است .

چند روز بعد توضیح داد كه پدرش استاد ارشد باستانشناسی در لهستان است و این واژه یا واژه « پارت كنه » را به زبان یونانی خوانده است ، قاعدتا" این محل ، جائی در غرب شهر كنونی یزد است و شایق داشتن اطلاعاتی از آنجا است كه عذر خواهی كردم و تمام ! .

تا اینكه در سال 1380 كه مطالعاتی شهری و شهر نشینی و از آنجمله تاریخی را انجام می دادم به صفحه 90 از كتاب تاریخ ماد ، تالیف ا.م.دیاكونوف رسیدم.

ناحیه پارتا كنا   

... در جنوب شرق به توسط بیابان از فلات فارس ( پرسید )مجزا می باشد .در بخش شمال غربی این دره رودك زاینده رود جاری است و شهر اصفهان ( اسپدانای باستانی ) بر گردنه آن قرار دارد . این رودك به دریاچه شور می ریزد .به موازات آن ، اندكی شرقی تر ، و آنسوی رشته جبال كوه ، رود درٌه دیگری ( ناحیه شهر كنونی یزد ) وجود دارد . این ناحیه را در عهد باستان غالبا" جزو پارس می شمردند .»

به نظر می رسد یزد در دوره مادها در كنار رودی كه از شیركوه به سوی هنزاء و فخرآباد كنونی و ... جاری می شده است و پرآب تر از زاینده رود در آن زمان بوده است به صورت شهری پراكنده ( و نه مجتمع چون امروز ) شامل محل های كنونی هرفته – فهرج و خویدك وجود داشته است و حال چند سؤال از به اصطلاح اهل فن :

 - آیا پارتاكنا د نام یكی از قدیمی ترین ایلات و عشایر و چه بسا قدیمی ترین عشایر مهاجر به یزد ، و نهایتا" قدیمی ترین نام این شهر ، نیست ؟

با وجود آنكه از حضور اقوامی چون مادهای شرقی و ساگارتیان در حدود 3000 سال پیش در محل كنونی یزد اطلاعی تقریبا" واثق داریم بنابه نام پارتا كناد ، پارتها نیز می توانسته اند در نواحیی چون بافق و طبس و خرانق حضور داشته باشند ؟

آیا این مردم گوناگون و لابد هنوز مختلط نشده ، كه ظاهرا" فقط در دامنه های جنوبی شیركوه از فارس ها تشكیل می شده اند ، تحت حكومت فارس های هخامنشی و قبل از آنان بوده اند یا ، با توجه به همان رودخانه پرآب در آن زمان ، اقلیم یزد ناحیه ای سرسبز بوده جزء فارس به شمار می رفته است ؟ .

به عنوان جغرافیدان روی نظریه اخیر تامل می كنیم ...

  

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 16 
 • ...  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • ...  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات