Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

فرارسیدن ماه رمضان بر عموم مسلمین جهان مبارك باد

شنبه 8 مرداد 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:كلٌیات.سایت.نویسنده، جشن ها.نوروز.و...، مراسم مذهبی، 

نظرات() 

شب شنبه شب كوت

جمعه 7 مرداد 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:زبان.ادبیات.آموزش، جشن ها.نوروز.و...، مراسم مذهبی، شعائر زندگی:تولد.ازدواج ..، 

عكس ، تزئینی است

شب عید ملكوت

نویسنده سایت « من و ... شهر من یزد » نوشته است : « گفته بودند كه اگر در آخرین جمعه ماه مبارك شعبان انسان با وضو در بستری پاك بخوابد و این شعر را چند بار تكرار كند

شب شنبه شب كوت

شب عید ملكوت

به حقٌ صاحب الزمان

سبز بختم بنما !

خداوند در خواب ، آینده را برای فرد تصویر می كند » .

جمعه هم نظیر سایر اعیاد مذهبی ، هم یك « عید » است ؛ هم « تعطیلی » و هم محل « عبادت » ؛ این مجموعه ی عناصر تقریبا" در تمام اعیاد توحیدی مشترك است . میماند عنصر دیگری كه می خواهیم به این مناسبت مطرح كنیم : برآورده شدن حاجت یا گرفتن « مزد » ، و ایٌام و لیالی مزد نزد ما مردم . موقعی كه حكم خداوند باید صادر شود .

آخرین لحظات یا به اصطلاح غروب هر جمعه را موقع برآورده شدن حاجات پس از پایان یافتن تمام عبادات ( كوت شدن ) آن روز می دانند و لابد غروب آخرین جمعه هم موقع كوت شدن تمام عبادات شعبانیه در آخرین عید- جمعه آن و حال شنبه مصادف با عید گرفتن تمام مخلوقات جهان هستی ( ملكوت ) است كه حال به چه شكل و چه طریقش در معتقدات و مراسم مربوطه آمده است . سؤال من در این مورد این است : شما در خصوص مزدگرفتن عبادات ماه مبارك شعبان چه شنیده اید ؟

نظرات() 

پرخوری ها و شكم درانی های تفریحی ؟! در اوقات فراغت ؟!

سه شنبه 4 مرداد 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:گردشگری، جشن ها.نوروز.و...، خوراكیها و تغذیه، تفنن و سرگرمی، 

شما را به خدا بفرمائید ! . تعارف نكنید ! امٌا به اندازه !

گذران اوقات فراغت ، تفریح و تفرٌج كه لازمه بی چون و چرای سلامت روحی و جسمی است می تواند بر اساس دوست داشتن و عشق ورزیدن ، رفت و آمد با نزدیكان ، عبادت و تعالی ، نشستن به خوشخیالی ، مسافرت و مشاهده مناظر زیبا ، گوش كردن به موسیقی ، قدم زدن در مزرعه های باطراوت و خوشبو ، و خوردن غذاهای لذیذ باشد كه این آخری را می توان با برخی دیگر ، به خصوص با عشق ورزیدن به همنوع و دید و بازدید و تفریح و تفرٌج جمعی در آمیخت .

مردمان كشور های اروپای غربی ، تا آنجا كه شخصا" دیده ام ، به این بخش اخیر توجٌهی ویژه دارند چنان كه دولت ها یشان تقریبا" مجبور شده اند كه وسایل مسافرت تابستانی ، یا زمستانی ، یا هم تابستانی و هم زمستانی كارگران و كارمندان را فراهم آورند ، و...

در شمال ایران و جنوب آن ، یعنی كرانه های دو دریا نیز به چنین لازمه ای توجه كافی دارند ؛ و حتی الامكان پاسخگوئی می كنند . امٌا در یزد ؟ گرچه روز به روز بیش و بیشتر به این ضرورت ( خوراك روح ) توجه می شود امٌا هنوزهم به حدٌ متوسط نرسیده است ؛ و البته كه در دهه های 1340 و حتی 1350 كه شاهد و ناظر بوده ام از حدٌ امروز هم بسیار بسیار كم تر بوده است .

مثلا" رفتن به داخل طبیعت و لذٌت بردن از آن ( مگر برای كسانی كه تابستان ها به ییلاق می رفته اند ) تقریبا" فقط سالی یك بار و آنهم در روز سیزده فروردین بود .

به نظر می رسد برخی از یزدی ها اصولا" ( بلانسبت ) گوسفند وار به دنبال این بودند كه یكنفر سادیست ، روانی و نژادا" عقده مند به آنان بگوید نباید از زیبائی های زندگی لذٌت ببری ! باید رنج و عذاب ببینی و مداوم بر فرق خود بكوبی و به زور گریه كنی و برای همیشه رنجور و افسرده باشی ! و ایشان هم چون مرتاضان و جوكیان بیسواد و خرافه پرست هندی از اینگونه حرف های مفت و تخریب بشریٌت استقبال كنند ! .

یزدی دهه 1340 به ندرت به لذٌت بردن از اینهمه مواهب خدادادی می پرداخت مگر در دو مورد كه مورد دوٌم همین « خوردن » بود .

شاید سالم ترین « خوردن – تفریحی » مراسم شولی خوری و توت تگ كنی و خوردن سكنجبین و كاهو و امثال آن بود ؛ و آنهم اگر به سوء استفاده یا مسابقه در خوردن و امثال آن نمی كشید .

برخی وقتی به اینگونه خوردن های جمعی و میهمانیها می رسیدند ، می خواندند :

به مال مفت رسیدی حلال كن خود را

كه این معامله كم اتفاق می افتد !

و آنگاه آنقدر می خوردند كه تا چند ساعت نمی توانستند از جایشان تكان بخورند و گاه به چای نبات و دارو و امثال آن متوسٌل می شدند و همه هم می خندیدند ( كه یعنی تفریحات سالم ؟ ) خدابیامرزدش اخوی بزرگترم كه در موردی به یكی از دوستانش كه اینچنین خود را گرفتار كرده بود به شوخی می گفت : « سیر نشدی ، خسته هم نشدی ؟! » و دست آخر هم می گفت : « كاه مال خودت نبود ، كاهدون هم مال خودت نبود ؟ » .

برخی دیگر رسما" مسابقه می گذاشتند و مثلا" شرط می بستند كه یك دیگ آش متوسط را بخورند ! و تو خود حدیث مفصٌل بخوان از این مجمل ! . از جمله این مسابقات به خصوص در كلٌه پزی های یزد اتفاق می افتاد كه نقل محافل می شد و به گوش همه می رسید .

كله پزی در میدان شوش

گاهی نه تفریح بلكه گذران اوقات فراغت ! سبب پرخوری می شد و یكی از فرط بیكاری به پر خوری می پرداخت . زبانزد یزدی ها بود كه در حوالی سال 1330 یك مسگر یزدی كه به دلیل بارش برف و دربندان بازار به سر كار نرفته بود به نشستن در خانه و  خوردن برگه ( به یزدی : پره ) زردالو نشسته بود و حدود دومن یزد ( 12 كیلو ! ) برگه را خورده بود و طبیعتا" مرده بود !

حضرت عبٌاسی ! خود شما وقتی تنها و بیكار می شوید شروع به خوردن و زیادی خوردن نمی كنید ؟ ! عجب وقت گذرانی ( دور از جان شما ) كشنده ای ....   
 
 
 
 

نظرات() 

سالروز بعثت حضرت رسول اكرم ، محمٌد رسول الله ، صلٌی الله و علیه و آله و سلٌم ، برتمام مسلمانان جهان مبارك باد

پنجشنبه 9 تیر 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:كلٌیات.سایت.نویسنده، جشن ها.نوروز.و...، 

نظرات() 

در نعت حضرت محمٌد(ص)

پنجشنبه 9 تیر 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:زبان.ادبیات.آموزش، جشن ها.نوروز.و...، 

از :وحشی بافقی

 

در نعت حضرت محمد (ص)

 

كسی مسیح شود در سراچه افلاك

كه پا چو مهر مجرٌد كشد ز عالم خاك

به سیل خیز حوادث اسیر كلبه گل

زطاق خانه نشیند به زیر موج هلاك

مقیم كشتی نوح است در دم توفان

كسی كه ساخته چون مرغ خانه در خاشاك

..................

محمد عربی منشاء حكایت كن

كه كرده زیب قدش را به جامه لولاك

قمر به حجله چرخ از عروس معجزه اش

نمود گرد گریبان به یك مشاهده چاك

جهانیان ز عطایت چنان شدند سخی

كه نیست در دگریجز مه صیام اماك

...............

به سوی من نگر از لطف یا رسول الله

ببین به این دل پرخون و دیده نمناك

.............

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 14 
 • ...  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • ...  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات