Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

ساختن فیلم سینمائی برای محرم

پنجشنبه 6 مهر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:عزاداریها.هیئت ها.روضه خوانی ها.,..، 

,

ساختن فیلم سینمائی


50 – 60 سال قبل از این درایٌام دهه ی محرٌم و حتی چند روز پس از آن سینماها به کلٌی تعطیل می شدند . ÷س از آن دولتهای شاهنشاهی سعی کردند تعطیلی را به فقط چند روز کاهش داده در مابقی ایٌام فیلم های تاریخی و امثال آن نشان دهند .... و به تدریج چنین مینمود که قصد کاهش ایٌام تعطیلی سینماها به فقط دوروزه تاسوعا و عاشورا داشتند که با واکنشهای مردمی روبرو شدند .

با اینهمه مدتی طول کشید تا پس از انقلاب فیلم های سینمائی مقبول ایٌام محرم و صفر ، بخصوص دهه ی نخست محرم ، ساخته شوند .

در سال حاضر :

( می توانید به فهرست فیلم های روی اکران نگاه کنید )

اکثر اینگونه فیلم ها با داستهنهائی ساده و سرمایه ی اندک ساخته می شوند و پس از نمایش در سینماها یا گاه بدون نمایش در سینماها در تلویزیون ایران به نمایش در می آیند ؛ مثل :

مختار نامه

روز واقعه

مقصد

هیهات

نقش و نقاش

من و زیبا


نظرات() 

ساختن سریال تلویزیونی

چهارشنبه 5 مهر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:عزاداریها.هیئت ها.روضه خوانی ها.,..، 

 


ساختن سریال تلویزیونی


ساختن سریال تلویزیونی به مناسبت ماه محرم نیز در زمره رسومی است که زمان بر اند و بخشی از تدارکات ماه محرم ، بخصوص « دهه عاشورا » محسوب می شوند .

این سریال ها در بدو امر الهام بسیاری از تعزیه ها گرفته بودند .

شکست نسبی سریالهای نخستین سبب شد تا فیلم های سینمائی در اینخصوص ساخته نشوند یا تعدادشان به حدٌ اقل ممکن باشد

در ابتدا بیشتر این سریال ها حول محور روایت محرٌم ، بخصوص روز عاشورا می چرخیدند . بعدا" ، و به تدریج ، ساخت سریال هائی مرتبط با روایات عاشورائی و تعزیه ، با توفیق تماشاگرانی بیشتر مواجه شدند که از همه مشهورتر سریال « شب دهم » است . این سریال از ابتدا تا به امروز هرساله در دهه اوٌل محرم از تلویزیون پخش شده است ؛ و گویا یکی از رسوم محرم در ایران و برخی از دیگر کشورها شده است .

سریالهای « معصومیت ازدست رفته » ، « یلدا » و... نیز همچنان مورد استفاده اند ...

شاید جدید ترین این سریالها « عقیق « و « هاتف » بوده باشند .


نظرات() 

سیاهه بندی – دکور حسینیه ها و تکیه ها

سه شنبه 4 مهر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:عزاداریها.هیئت ها.روضه خوانی ها.,..، 

 


سیاهه بندی – دکور حسینیه ها و تکیه ها


در مورد تدارکات عزاداری ماه های محرم و صفر ، و بخصوص دهه ی نخست محرم شاید سیاهبندی حسینیه نسبت به برخی از دیگر تدارکات در اولویت زمانی قرار نگیرد ؛ امٌا بمناسبت بخش حسینیه در این بخش به دنبال تعمیرات حسینیه و تکمیل تجهیزات آن می آید ؛ بخصوص در بخشی از وسایل که خود جزو تجهیزات حسینیه محسوب می شوند و تهیه آنها زمانی قابل توجٌه میبرد ؛ مثل :

-      پوش

-      علم ها

-      بیرق ها

-      کتیبه های پارچه ای سیاه ( که از همه مشهور تر با شعر محتشم ، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ، بوده است )

و... که دوختن پوش و تهیٌه بیرق ها و علم ها ( که سابق بر این با نوشته ها ، شعارها و موتیف های خاصٌ سفارش شده تهیٌه می شده اند ) زمان بر بوده است و گاه چون همه سفارش دهندگان در ایٌام نزدیک به محرم  و آنهم به کارگاه هائی معدود در تهران و مشهد سفارش می داده اند جنس سفارشی را سال بعد از آن دریافت می داشته اند .

آنگاه برخی تزئیناتی بوده است که از اهالی محل قرض می گرفته اند ، مثل :

-      آئینه ها

-      قالیچه های دیواری

-      لوستر ( جار ) ها

 

 امروز وسایلِ « بستن » ، تزئین ، دکور ، آرایش حسینیه ها و تکیه ها بسیار متنوع تر ، گرانقیمت تر ( که شاید گرانتر از همه « علامت » ها باشند ) ، گاه اختصاصی تر ، در وقفیات حسینیه و ... شده است که بحث در باره ی آن در یک یادداشت بلاگی نمی گنجد و از آنجا که تکیه مردم شناسی بر « توصیف دقیق « است و در این توصیف نمی توان به عکس ، فیلم و ویدئو قناعت کرد سیاهبندی یا درواقع دکور هر حسینیه میتواند موضوع یک رساله باشد .

نظرات() 

مراسم محرم در تهران : تعمییرات حسینیه ها و تکیه ها

یکشنبه 2 مهر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:عزاداریها.هیئت ها.روضه خوانی ها.,..، 


تعمییرات حسینیه ها برای مراسم محرم (2) :


تعمییرات ( بنٌائی ) حسینیه ها و تکیه ها اموری نیستند که بتوانند همان چند روزه یا حتی چند هفته ی قبل از ماه محرم صورت گیرند و گاه ، با مسالح قدیمی ، چندماه مانده به ماه مبارک شروع می شوند ؛ و مهم این است که :

چه کسی ضرورت تعمییر را تشخیص می دهد و اقدام می کند ؟

هزینه ی تعمیرات از کجا تامین می شود ؟ که اگر این هزینه بنا بر در آمدهای وقفیات باشد ؛ لابد متولی ئی هم وجود دارد . امٌا گاه این درآمد وقفیات کفایت نمی کند و نیاز به مشارکت های مردمی است .

بنا به ضرورت مشارکت های مردمی است که تقریبا" در جوار هر حسینیه و اصولا" در هر محل یک « بابا » وجود داشته است .

با ینهمه شاید همیشه منبع مالی مهم یا نسبتا" مهم دیگری هم وجود داشته است :

نذورات مردمی

نذورات مردمی غالبا" خود بخودی است ؛ امٌا گاه تحت مشاوره دیگران یا بخصوص مشاوره با روحانی محلٌ شکل گرفته است و می گیرد .

« بابا » در گرد آوری نذورات و بطور کلٌی کمک های مردمی پیشقدم می شده و اکثرا" خود نقش تصمیمگیری در تعمیرات یا مدیریت تعمیرات و لااقل کارپرداز را بعهده می گرفته است که از این رو قاعدتا" میبایست مورد اعتماد مشارکت کنندگان باشد و به صورت یکی از معتمدان محلی در می آمده است .

با این وجود گاهی گروهی به عنوان « ناظر خرج » یا فقط یک معتمد محلی یا یک روحانی به این منظور انتخاب می شده اند .

به ندرت مشاهده شده است که به این طریق حسینیه را گسترش نیز بدهند .

مواردی وجود دارد که یکنفر به « بابا » ( پدر خرج ) قرض می دهد و پس از آن طی مراسم ، بخصوص در روزهای تاسوعا و عاشورا کسری را از طریق مردم جمع می کنند .

تعمییرات طبیعتا" فقط مختص به بنائی نبوده است گاه به :

نجاری منبر و سایر وسایل چوبی می کشیده است .

بعدا" با استفاده از نیروی برق نه تنها تعمییرات برقی اضافه شده اند بلکه خرید وسایل برقی نیز باب شده اند .

نظرات() 

تکیه ها و حسینیه های تهران

شنبه 1 مهر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:عزاداریها.هیئت ها.روضه خوانی ها.,..، 

حسینیه ارشاد

در خصوص مراسم محرٌم ؛ و صفر ، نفس موضوع که عزاداری یا درواقع یادبود و گرامیداشت شهادت حضرت سید الشهداء باشد به صورتی کلٌی مشخص است و زمان آن نیز طبیعتا" در این دوماه بخصوص در ماه محرم الحرام و بیش از همه در ده روزه نخست آن می باشد . مکان این مراسم عملا" فراگیر است ؛ با این وجود غالبا" مکانهائی خاص ٌ این مراسم ساخته اند یا موقتا" برپا می دارند که آنها را « تکیه » یا « حسینیه » می نامند .

گویا نخستین حسینیه ها در حدود دویست سال قبل جای برخی از خانقاه ها را گرفته اند تا تا به تقویت شیعه دوازده امامی رایج تا زمان حاضر بپردازند .

نام این حسینیه که برخی چون مشهور ترینشان « تکیه دولت » تخریب شده و امروز وجود ندارند در کتابهائی تاریخی و از آنجمله کتاب « طهران قدیم » آمده است

امروز از مشهور ترین حسینیه های تهران عبارتند از :

حسینیه کربلائی ها

حسینیه همدانیها

حسینیه جماران

حسینیه ارشاد

امٌا تعداد تکایا و حسینیه ها بسیار است چنانکه تعداد آنها در استان تهران را حدود هفده هزار حسینیه نوشته اند ( که کاملا" مشخص نیست که آیا حسینیه های موقت را که طی این ماه برپا می شود را هم به حساب آورده اند یا خیر ؟ که در صورت بحساب نیاوردنشان در این آمار ، تعداد کلٌ حسینیه های تهران در دهه نخست محرم را میتوان بیش از 50000 حسینیه تخمین زد ) .

در اکثر این حسینیه ها یک « هیئت عزاداری » فعالیت می کند که آن را نیز بیش از ده هزار گزارش کرده اند .

.

در اینترنت تحت عناوینی چون « لیست حسینیه های تهران » ، یا « آدرس همه حسینیه های تهران » نام و آدرس و گاه سایر مشخصات تقریبا" تمام حسینیه های تهران آمده است ؛ یا فقط اسم و آدرس در برخی از سایت ها چون :

حسینیه یزدی ها

تهران خیابان شهید کلاهدوز (دولت) ، بین سلیمی و عراقی

.......


حسینیه کربلائی های مقیم تهران

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 9 
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic