Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

« عادت » و عادات در انسان شناسی و مردم شناسی

دوشنبه 10 شهریور 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:تفنن و سرگرمی، یادداشت های آموزشی - پژوهشی فرهنگی، 


1400 مورد تجاوز به کودک در یک شهر
بر اساس گزارش منتشر نشده در انگلیس در فاصله سال‌های 1997 تا 2013 میلادی 1400 کودک در روترهام قربانی سوء‌استفاده جنسی شده‌اند.
*
یا درکشور دیگری تجاوزبه زنان و دختران به تدریج توسط مهاجمان به آن کشور عادٌی می شود ؛ در نیجریه ....

یکی از عناصرزندگی انسانی ، و بنابر این « انسان شناسی » عادت است .
« عادت » روٌیه ای است نسبتا" همیشگی که یک انسان آنرا پذیرفته است و در زندگی روزمرٌه خود عمل می کند .
برخی ازعادت ها در برخی از گروه ها و اجتماعات وجود دارندو در سایر گروه ها و اجتماعات وجود ندارند ، یا کمتر وجود دارند ؛ ازاینجا « عادات مردمی » و جایگاه مطالعه ی آن در «مردم شناسی » ایجاد میشود .
فرهنگ یک مردم متشکل از عناصری است که از جمله ی آنها عادات هستند .
تمام عناصر فرهنگ یک مردم پسندیده و به ویژه مترقی نیستند . از نظر عادات ، دو نوع عادات داریم که خواه نا خواه و به هر تقدیر بین مردم رایج شده اند :
- عادات خوب
- عادات بد
پس اینکه گاهی اینطرف و آن طرف می شنویم که « فرهنگ بومی » باید حفظ شودرا نمیتوانیم به طور کامل بپذیریم . چون اگرفرهنگ بومی مطلقا" خوب بوددرپی سیاستگذاری وبرنامه ریزی توسعه فرهنگی بر نمی آمدیم ؛ و به « بهشت » امید نمی بستیم ؛ چرا که همین جا بهشت بود ...


نظرات() 

طنز درباره اقوام ایرانی

یکشنبه 9 شهریور 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:تفنن و سرگرمی، شعر و ادبیات محلی، 

کد خبر: 81292901 (4206443) | تاریخ خبر: 08/06/1393 ایرنا


طنز درباره اقوام در فتوای آیت الله سیستانی

تهران - ایرنا - آیت الله سیستانی به پرسشی درباره مطالبی که به صورت طنز در مورد اقوام، گویش ها و فرهنگ های مختلف بیان می شود، پاسخ گفته است.
طنز درباره اقوام در فتوای آیت الله سیستانی
به گزارش پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه (شفقنا)، به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید بدین شرح است:

گاهی بین مردم یا رسانه ها مطالبی به صورت طنز در مورد اقوام، گویشها وفرهنگهای مختلف کشورمان بیان می شود که موجب رنجش خاطر می گردد. حکم این گونه مطالب چیست؟

پاسخ آیت الله سیستانی: غیبت نیست ولی اگر مستلزم اهانت و انتقاص باشد از این جهت حرام می شود.

نظرات() 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در تهران – رمضان در ایران (18) سرگرمی ها و تفریخات شبانه (5) جشنواره رمضان در بوستانها ، فرهنگسراها ، و...

جمعه 20 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:اقتصاد.بازرگانی.بیمه، زبان.ادبیات.آموزش، مراسم مذهبی، خوراكیها و تغذیه، تفنن و سرگرمی، 


جشنواره رمضان در بوستان ها و فرهنگسراها

پس از انقلاب اسلامی ، و به تدریج ، « رسم های جدید » ی به وجود آمده است که چون فعلا" ، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ، توسط حکومت یا مراجع شبه حکومتی ابداع و اجراء یا حمایت می شود ، مردم آن ها را اموری شبه تبلیغات و تشریفات دانسته یا ندانسته از مد شدن و رسم شدنشان غافل اند ؛ و مردم شناسانی که هنوز به فلان جاروب و خاک انداز و تغار و تغارچه و روایت این یا آن باصطلاح « خاله زنک » در باره رسوم نه امروزی و موضوع مردم شناسی ، بلکه دیروزی و دیر یا زود جزو « تاریخ فرهنگ اجتماعی » دل خوش داشته اند ! هم به موقعیت و غنیمت فرصت و اصولا" ضرورت تشریح و تحلیل و تفسیر آنها نرسیده اند .
عموما" « رسم » ها یا توسط قدرتمندان ، به خصوص حکومت ها ، ابداع و ایجاد شده است ؛ و مردم با پذیرش آن ها به ادامه شان پرداخته اند؛ و یا ، البته به شماری بسیار کمتر ، رسم هائی مردمی و قدیمی بوده اند که مورد پذیرش و استفاده حکومت ها و سایر قدرتمندان قرار گرفته تا سال های سال ادامه یافته اند ؛ و یا اینکه در همین دو حوزه از سایرین تقلید شده اند ...

از جمله « رسم های کنونی » ، و مورد مطالعه ی مردم شناسان و فرهنگ شناسان ، رسم هائی هستند که در بدو راه خود بنام « جشن رمضان » ، و « ویژه برنامه های فرهنگسراها » ی شهرداری تهران در بوستان ها و نظایر آنها  ،پذیرشس مردمیو رونقی به سزا یافته اند، و به احتمالی قریب به یقین تا سالهائی جدید ادامه یافته نقشی نسبی در جامعه مذهبی - سیاسی و به ویژهتجاری ما ایفاء می کنند ؛ اگرچه ممکن است که طی مرور زمان به تدریج برخی از اجزاء و عناصر آنها تقویت شده خود صورتی مستقل یابند و برخی کمرنگ شده جایگاه امروزی خود را ، اگر بدست آورده اند ، از دست بدهند .
اجزاء و عناصر این رسم ها تا آنجا که ما خبر یافته ایم :
الف - افطاری
سفره های افطار ساده مردمی
تولید و توزیع بسته های افطاری


ب - برنامه های صحنه ای :
برنامه سحر خیزان کوچک ، ویژه روزه اوٌلی ها ، برای دخترهای 9 ساله و پسر های پانزده ساله...
تجلیل از پیشکسوتان خادم قرآنی
معرفی مستبصرین ، یعنی کسانی که تازه به اسلام گرویده اند
اذان گوئی بین نوجوانان و جوانان ، و..
اجرای سرودها که قاعدتا" سرودهای مذهبی می باشند
ترتیل روزانه
تلاوت مجلسی قرآن کریم
اجرای ترانه هائی توسط مثلا" روزبه نعمت اللهی


ج - برپا داشتن غرفه ها :
غرفه های کتاب
غرفه اصلاح نماز
غرفه پیام های قرآنی
غرفه پیک نور
غرفه مشاوره و پاسخگوئی به سؤالات شرعی شرکت کنندگان
جمع آوری کمک های مردمی
اجرای نمایش های عروسکی
غرفه یا محوطه سرگرمی و بازی های کودکان
غرفه نقاشی های قرآنی
غرفه آموزش زندکی به سبک قرآن
غرفه ی خطاطی و منبت کاری
غرفه معرق کاری
غرفه نقاشی و کاریکاتور
غرفههای هنری جمعی 
و...
که این جشنواره بهمدت هفده روز در فرهنگسراها و بوستانها و نقاط از پیش اعلام شده از ساعت 19 تا افطار و پس از افطار تا ساعت یک صبح طول می کشد.

نظرات() 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در تهران – رمضان در ایران (14) سرگرمی ها و تفریحات شبانه

یکشنبه 15 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:تفنن و سرگرمی، مراسم مذهبی، اقتصاد.بازرگانی.بیمه، 


می توان فرض کرد که اکثر قریب به اتفاق « رسم » های جهان توسط صاحبان قدرت به منظور ایجاد ، تحکیم و توسعه ی قدرت آنان به وجود آمده است و آگاهانه یا نا آگاهانه ادامه یافته است . این موضوع در قلمرو اقتصاد وضوح بیشتری دارد: بنگاهها و به طور کلی مراجع اقتصادی یک کالا یا یک خدمت را « مد » می کنند ؛ که در صورت مطلوبیت و مقبولیت عمومی این مد ادامه یافته به صورت رسم در می آید .


ایجاد ، تحکیم و توسعه یک تفریح و سرگرمی در ماه مبارک رمضان و به خصوص در لیالی آن هم می تواند در این حوزه نیز بررسی شود .

قبل از انقلاب اسلامی بسیاری از سینماهای تهران در این ماه مبارک تعطیل می کردند ؛ و در بقیه نیز  در سانس هایی محدود تر فیلم های متناسب تری با ماه مبارک رمضان نشان می دادند که در نتیجه با توجه به عادات تهرانیان آن روزها ، و به ویژه در مقابله با تلویزیون آن روزگار به رکود کشیده می شدند . در دهه 1380 و به خصوص در دهه 1390 ، تلویزیون با ارائه سریالهای رمضانی خود تهدیدی قوی تر و جدی تر برای سینماهای تهران به شمار می رفت ؛ به اضافه ی این که استفاده از برنامه های فارسی ماهواره ها عمومیت بسیار بیشتری می یافتند ...
هم اکنون رسم شده است که سینما ها بتوانند تا سحر ( ساعت 2 بامداد ) فعالیت کنند ؛ بلیط سینماها از زمان افطار به بعد به این عنوان که برای روزه گیران مؤمن تر است به نیم بها فروخته شود ؛ و به منظور به صرفه بودنِ کار ، فیلم های مشهور و پرفروش سابق را اکران کنند .
با این وجود فیلمی جدید توانسته است ظاهرا" به عنوان یک « پدیده » و بگمان ما در واقع یک « مد » تغیر در رفتار سینمائی رمضان ، روزانه در بیست و پنج سینمای تهران بیش از سی و هشت میلیون تومان فروش داشته باشد ؛ که بنا به همان گمان ، این امر می تواند نشان دهنده ی یک مٌد و یک تغییر و تحول در سرگرمی - سینمای رمضان در ایران باشد .

مردم شناس 1400 میبایست تحولات فرهنگ و رسوم را دریافته با بررسی آنها به قواعد و مقرراتِ این تحولات برسد تا خود بتواند به عنوان یک مطالعه گر فرهنگ و مردم شناس حقیقی به سیاستگذاری و برنامه ریزی تحول و توسعه فرهنگ مردم خود کمک کند .

نظرات() 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در تهران – رمضان در ایران (9) سرگرمی های رمضانی

دوشنبه 9 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:مراسم مذهبی، تفنن و سرگرمی، 

حدود نیم قرن پیش در تهران ، که هنوز همه ی مردم رادیو نداشتند ، و شاید از هر ده خانوار ، نه خانوار از داشتن تلویزیون ، که آنهم فقط یک کانال و بنابر این یک برنامه داشت ، محروم بودند در سرگرمی های شبانه ماه مبارک رمضان :

مردم ، فعٌال بودند

به خارج از خانه می رفتند

و صبح روز دوم ماه مبارک رمضان که می شد « سرگذشت دیشب » یا دیروز نقل محفل همکاران و همکلاسان و زنان همسایه و..و..و... بود که غالبا" با آب و تاب برای یکدیگر تعریف می کردند ؛ و نسبت به آنچه که اتفاق افتاده بود و مشاهده کرده بودند نظر می دادند .

امٌا به نظر می رسد که پس از حدود نیم قرن ، در سال 1393 ، در خصوص سرگرمی های شب های ماه مبارک رمضان :

مردم ، در اکثریت خود ، منفعل اند

غالبا" در حانه به سر می برند

 و بیش از هر چیز « تلویزیون » مردم را از ایفای نقش های فعال و اجتماعی بازداشته و خانه نشین کرده است .

در چند ساله ی اخیر ساخت و تماشای « سریال های مناسبتی » جزئی اساسی در تفریحات سالم و سرگرمی پارسی زبانان منطقه خاور میانه شده است که البته بنظر می رسد سریال های ماه مبارک رمضان بسیار بیش از سریال های ایام نوروز ، تماشاگر داشته باشند و هدفمند تر عمل کنند .

سالهای آخرین دهه 1390 و سالهای نخستین دهه 1400 ش مثلا" کارمندان در ادارات از یکدیگر می پرسیدند که دیشب کدام سریال را دیدی ؟ از کدام شبکه ؟ بنظرت چطور بود ؟ و...

امٌا در رمضان سال 1393 شمسی مسابقات ورزشی چون لیگ جهانی والیبال و به خصوص جام جهانی فوتبال  ، و البته در شهر تهران، و نه احتمالا" در روستاها ، در جذب تماشاگر گوی سبقت را از سریال های رمضانی هم ربوده اند ؛ و حتی پیرزن ها به تماشای فوتبال پرداخته نظر کارشناسی ارائه می دهند .

مسابقه والیبال ایران - لهستان . اوٌل رمضان . 1393 شمسی

دررمضان 1393 ش شهر تهران ، خبری از قهوه خانه و نقل دراویش و ترنا بازی و امثالهم ، صرفنظر از آنکه آنها خود از ابداعات ایرانیان بوده اند یا از جوامع دیگر در ایران اشاعه یافته بوده اند ، نیست . « رسم » است که ده – دوازده هزارنفربه تماشای مسابقات ورزشی می روند و شاید بیش از پنج میلیون نفر به تماشای این مسابقات از تلویزیون بنشینند ؛ با وجود آنکه پخش سریالهای رمضانی نیز شروع شده است ...

مردم شناس ایرانی 1400 یک مردم شناس رسوم جهانی هم هست با این تاکید که در ایران و تهران چه نقشی بر عهده می گیرند و چه جایگاهی می یابند .

قهوه خانه ونقل و ترنا بازی به « تاریخ » پیوسته اند . آنچه که « رسم » و موضوع مردم شناسی است مثلا" همین فوتبال است که جزئی از ساختار فرهنگی ما شده و میبایست به نقش آن در پیشبر فرهنگ عمومی بسیار بیش از پیش توجه شود . 

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 8 
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات