Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

مردم شناسی ایران : آداب و رسوم رمضان در تهرانِ دهه 1350 (35) ، نعطیلی بازار ، نیمه تعطبلی ها ، رونق برخی از مشاغل

پنجشنبه 3 مرداد 1392

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:كلٌیات.سایت.نویسنده، اقتصاد.بازرگانی.بیمه، تاریخ.دین.روحانیت، گردشگری، مراسم مذهبی، خوراكیها و تغذیه، 

بازار تهران

برخی از مشاغل و فعالیٌت هادر ماه مبارک رمضان یا تعطیل می شدند یا به صورت نیمه تعطیل در می آمدند یا فعالیتشان به شب ها موکول می شد ، یا شب ها رونق می گرفتند و یا رونقی بیشتر از سایر ایٌام سال داشتند .
مثلا" دراطراف پارک شهر هر دو کلٌه پزی تعطیل بودند ؛ و گویا شب ها باز می شدند . .
چلوکبابی ها هم تعطیل بودند ؛ برخی از چلوکبابی ها به کلٌی در ماه مبارک رمضان تعطیل می کردند و اعلامیٌه ای پشت در می چسباندند که در ماه مبارک رمضان تعطیل است . برخی دیگر که تعدادشان هم کم نبود ماه رمضان را اختصاص به بنٌائی و به خصوص نقٌاشی مجدد محل خود قرار می دادند . معدودی هم شب ها باز می کردند که به منظور جلب مشتری و شاید هم واقعا" تحت تاثیر ماه مبارک رمضان بر کیفیٌت غذای خود می افزودند ( چلو کبابی ئی که ما یک شب رفتیم در برابر چلوکباب کوبیده که قیمتش 35 ریال بود ، و برای مخلٌفات باید اضافه می پرداختیم یک زرده تخم مرغ را که آن روزها رسم بود به روی چلوکباب بیاندازند و یک ظرف ترشی به همه ی ما مجٌانی داد ) ؛ اگر چه این موضوع در باره جلوکبابی ها و اغذیه فروشی های خیابان بوذر جمهری غربی که نزدیک گاراژهای مسافربری و غالبا" مسافران شهرستانی بود صدق نمی کرد . اگر در آن محل کسی تهران را می شناخت می دانست که برای بهترین غذا می بایست به چلوکبابی شمشیری در زاویه جنوب شرقی سبزه میدان ( هیچگاه نرفته ام و گویا در سال 1344 یا همان حوالی تعطیل شده بوده است ) ، یا ورودی بازارتهران در شرق سبزه میدان ، چلوکبابی نایب ، یا یک خورشتی مشهور در آن حوالی ، برود .
اگر اشتباه نکنم قلب تپنده اقتصاد تهران و بنابر این اقتصاد ایران در تیمچه حاجب الدوله قرار داشت که از بزرگترین معاملات مواد اولیٌه کارخانه های صنعتی تا کسب و کارهائی کوچکتر را در خود و حوالی خود جای داده بود و آقا سید علی ، پسر خاله پدرم که از فعٌالان امور تجاری تیمچه بود ، تقریبا" تمام روزها ی رمضان را در خانه می ماند . موضوع این بود که اصل فروش آنام به صورت عمده فروشی و بیشتر به تجار و کسبه شهرستانی بود که به ندرت در ماه مبارک رمضان برای خرید به تهران مسافرت می کردند ..
به این ترتیب خرٌازی فروشی ها نیز تقریبا" به تمامی تعطیل می کردند ؛ یا یک شاگرد جلوی مغازه می گذاشتند یا هر روز فقط یک سری به مغازه می زدند .
راسته کفٌاشی که از جنوب سبزه میدان به طرف پائین می رفت نیمه تعطیل بود .
پارچه فروشی ها بیشتر در شرق راسته کفٌاش ها اکثرا" تعطیل می کردند حال آنکه این امر در خصوص پارچه فروشی های چهار راه ولیعصر و سه راه جمهوری کمتر صدق می کرد و پارچه فروشان خیابان سلسبیل در رقابت با پارچه فروشان یهودیی که در آن خیابان زیاد بودند جرئت بستن مغازه و بنابر این از دست دادن احتمالی مشتریانشان را نداشتند .
بسیاری از خیٌاطی ها که به خصوص در پاساژهای خیابان لاله زار مجتمع بودند تعطیل می کردند .
تریکو سازی ها و تریکوفروشی های خیابان شاه آباد ( جمهوری شرقی کنونی ) نیز به همچنین 
تقریبا" غالب کیف و کلاه فروشی ها و لوازم آرایش فروشی های خیابان منوچهری هم تعطیل بودند 
اکثر طلافروشی های بازار که آن زمان ها بیش از همیشه در بازار طلافروشان تهران مجتمع بودند لااقل روزها را تعطیل می کردند و برخی از این مشاغل چون در آن سالهای نیمه اوٌل دهه 1350 روزها کوتاه بودند پس از افطار برای ساعت یا ساعاتی مغازه شان را باز می کردند .
تقریبا" تمام لوازم التحریر فروشی های بازارچه بین الحرمین تعطیل می کردند .
کتابفروشی های جلوی دانشگاه تهران که مورد نیاز ما بودند یا تعطیل می کردند یا مغازه شان را حوالی ده صبح باز می کردند و حوالی چهار بعد از ظهر تعطیل می کردند . بسیاری از کتابفروشی های خیابان شاه آباد که مرکز کتابفروشی تهران بود کاملا" تعطیل می کردند ؛ امٌا کتابفروشی های خیابان ناصر خسرو که بیشتر در تخصص کتاب های مذهبی بودند چندان تعطیل نبودند و اکثرا" عصرها تا زمان افطار و حتی بعد از آن باز بودند .
یکی از آنها رمضان را زمان رونق کار خود دیده بود و دستفروشانی را آورده بود که کتابچه های دعا و غیر ذالکش را ببرند به خصوص موقع نماز های ظهر و عصر و مغرب و عشاء جلوی مسجد ها بساط کنند ...
 ولی برخی از اصناف هم بودند که یاباید تعطیل می کردند یا اگر تعطیل نمی کردند مورد « کنترل اجتماعی » شماتت و همان « حرف مردم » قرار  می گرفتند
*
دیگران در باره تهران قدیم نوشته اند :
« در عوض حمام‌ها، قهوه‌خانه‌ها، زورخانه‌ها و شیرفروشی‌ها به رونق می‌افتادند. رمضان كه از راه می‌رسید، كم‌فروش‌ها سنگ‌های قلابی‌شان را به انبار می‌بردند تا سنگ وزنه‌های دقیق را برای معامله با مردم مورد استفاده قرار دهند.
 نان شیرمال‌ها دوباره پرروغن و چرب پخته می‌شدند و تافتون و شیر به قیمت عادلانه عرضه می‌شد. در عین حال كه كسبه هم می‌كوشیدند تادوشادوش مردم در این ماه عزیز تزكیه نفس كنند، دستفروش‌ها نیز بساط‌شان را در گوشه‌گوشه شهر پهن می‌كردند. پارچه، ظروف مسی و لوازم آشپزخانه، از عمده‌ترین وسایلی بود كه این دستفروشان فصلی عرضه می‌كردند 
جعفر شهری در سخن از این مشاغل می نویسد:  
«...تعطیل کسب و تجارت مخصوصا در نصفه اول روزهای ماه رمضان و سکوت و مردگی و خاموشی و بهت زدگی مردم...خاصه تعطیل کامل پزنده های ناهار بازاری از قبیل چلویی ،دیزی پز،یخنی پز،شیر برنج پز،قهوه چی،پیاله فروش ها و عرق فروش ها و مطرب و لوطی و امثال آن و کسادی کار حکیم و دوافروش و زالویی و حجامت چی و زفت انداز و دلاک و رگ زن و دندان ساز و لوطی عنتری و امرد و قحبه و پا انداز و سلمانی و مشاطه و...
خلاف این گونه کسبه، کسبه ای بودند که این ماه ،ماه کسب و کار و بره کشان و رواجیشان بود. مانند حمامی ها، ساعت ساز ها و علما و وعاظ، معرکه گیرها، مسئله گوها، فروشندگان قرآن و کتاب دعا و عکس و شمایل پیغمبر و امام و فروشندگان سجاده و جانماز و مقنعه و کفن و...رواج کامل وصیت و وصیتنامه و تعیین وصی و قیم و ناظر و اقدام به امور خیریه و تهیه موقوفات و تصفیه محاسبات و حلال کردن دارایی و اموال شبهه ناک و...»تهران قدیم،ج3،ص292.

نظرات() 

عقد و ازدواج و عروسی : خواستگاری (3)

دوشنبه 1 آبان 1391

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:شعائر زندگی:تولد.ازدواج ..، جشن ها.نوروز.و...، اقتصاد.بازرگانی.بیمه، 

به نقل از وبِ : بهره وری : اسلامی - ایرانی
http://samelbah.mihanblog.com/post/author/398820
اصلاح « سبک ازدواج » و « سبک زندگی »

 راهی ندارد مگر از بالا به پائین !


سبک زندگی

الگوی مصرف

صرفه جوئی

راهی ندارد مگر از بالا به پائین 

ببینید : « امروز علم و آموزش و پژوهش جهاد است . » ؛ صد در صد ؛ بدون شکٌ ؛ بر منکرش لعنت ! ؛ امٌا : امروز ، به پائین و در درون جامعه که می آئیم ، بزرگترین شکاف را در بین علم و عمل می بینیم ؛ و در بین عالم و عمل در این شهر و آن روستا و به خصوص در سطح محلات تهران و قم و اصفهان ....
شعار این وب نقل قولی از حضرت آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی است که ، ده ها سال پیش از این ، فرموده اند : « یک قلم نی از یزد به نجف بردم و مدٌت نه سال با آن نوشتم و دوباره آن را به یزد بازگرداندم » ؛ و ایشان با همین جهان بینی و خط مشی و برنامه و استراتژی و عمل ، در زمانی که تحت تاثیر جریان مشروطیت ، حکٌام دولتی در یزد در آن روزگار که هنوز هم چهارمین یا پنجمین شهر مهم ایران به شمار می رفته است ( نظیر ماشاء الله خان کاشی که شاید بزرگترین راهزن ایران بوده است و به حکومت یزد منصوب شده است ! ) مقبولیت و مطلوبیٌت مردمی و قدرت عمل نداشته اند ، و به فرض قدرت عمل نیز نیتشان خیر نبوده است ، و رقابت با روحانیان فقیه ، امٌا بسیار کم ایمانی که گویا ، به صورتی پنهانی ، از زرتشتیان مواجب دریافت می داشته اند و از بابیان کمک مالی برای اسلام ! می گرفته اند ...چنان به صورتی آرام شهری را که مغضوب استعمار و مطرود حکٌام بی خبر قاجاری و هدف نفوذ فرقه های برانداز مذهبی بوده است مدیریت کرده اند که نه تنها از انهدام نجات یافته است ؛ بلکه در فرهنگ اسلامی با مردمی که به قناعت ، زحمتکشی ، و بی آزاری شهره جهان شده اندبه عنوان یک الگوی « سبک زندگی » مطرح شده است .
قناعت یزدی به مفهوم « کم تر از حدٌ لازم مصرف کردن » نبوده است ؛ بلکه به معنی « معقول » ، یعنی به اندازه ، به جا و به موقع مصرف کردن بوده است؛ تا آنچه که با زحمتی بسیار ( و نه با پول نفت که در آن زمان اینچنین توزیع نمی شده است ) در آن دشت و کویر کم آب و علف ... حاصل می شده است ؛ به پس انداز کردن ، سرمایه گذاری و تولید هم برسد . بنابر این قناعت کردن ِ اعلم یا در واقع زعیم شهر الگوئی می شده است برای سایر روحانیان (1)
در قناعت و درست مصرف کردن می بایست عدالت وجود داشته باشد ؛
و این عدالت از بالا شروع می شود .
از همان خشت اوٌل : « سبک ازدواج و عروسی » .
امروزه سبک ازدواج ، میزان مهریه ، و هزینه عروسی در مقابل سرمایه گذاری های لازم جهت رشد و توسعه و پیشرفت و تعالی و فخر و عزٌت جهانی ایران اسلامی چه نسبتی را تشکیل می دهد و این نسبت حاکی از چیست ؟.
بر می گردیم به آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی و گفتگوی ایشان (  جد اندر جد تاجر ریسمان و دارو و بنابر این نسبتا" ثروتمند زاده ) با داماد ارشد خود حاج میرزا علی که در آن زمان یکی از طلبه های دروس عالی ایشان بوده اند :
- میرزا علی ، سنٌی از تو گذشته است ؛ چرا داماد نشده ای ؟
- پدرم سالها است که بیمار و غالبا" بستری هستند ، مخارج بسیار زیاد است ، ...
- در یک اتاق هم می شود زندگی کرد، مگر خانه پدرت دو اتاق ندارد که یکی را برای شما خالی کند ؛ با یک ظرف نقل هم می شود عروسی به راه انداخت ؛ با نان و ماست ، یا حتی نان و کشک هم می شود ...
- ؟!
- بیا دختر ارشد مرا بگیر . شرایطی را که گفتم قبول داری ؟ ( و لبخندی پدرانه و محبت آمیز در پی آن ... )
ازدواج صورت گرفت و میرزا علی شریف همسر خود را به اتاقی کوچک و خشت - گلی در منزل پدرش ، حجت الاسلام والمسلمین آقا میرزا محمد جعفر شریف ، برد ، هفت پسر پیداکرد و تعدادی بسیار زیاد نوه و نتیجه که نگارنده این وب یکی از آن نوه ها باشد .
(1) که ایشان روحانیان جاه طلب را از پیش خود می رانده اند ، و مشهور است که به هیچ کس جواز اجتهاد نمی داده اند ؛ چرا که معتقد بوده اند مجوز اجتهاد هر روحانی در مقبولیت و مطلوبیت ( التزام عملی ) وی نزد عموم مردم است ؛ و بنابر این به چند و چون جهد و رفتار اسلامی وی باز می گردد و نه به یک تکٌه کاغذ بنام « مجوٌز » ...

نظرات() 

تکنولوژی سنٌتی ساخت چیت و قلمکار در اصفهان ، یزد و بروجرد

دوشنبه 24 مهر 1391

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:اقتصاد.بازرگانی.بیمه، 


پارچه های چیت و قلمکار از آن پارچه هائی نیستند که از اروپا و آمریکا به ایران آمده باشند ؛ برعکس در اروپا ( به خصوص در فرانسه و آلمان ) بنام پارچه « پرس » ، یعنی ایرانی ، و ( به خصوص در انگلستان ) به « هندی » شهرت یافته اند .
چیت که روی پارچه نخی ، و قلمکار که روی پارچه کرباسی نقش می بندند از زمان صفویه ، به ویژه در زمان سلطنت شاع عباس بزرگ ، ارج و رونق گرفته اند ؛ و در اصفهان - یزد - بروجرد - و... کارخانه ها و بازارهائی را به خود اختصاص داده اند که در این میان بازار اصفهان هنوز هم شهرتی جهانگیر دارد .
بازار چیت سازی یزد متصل به بازارهای قیصریٌه و محمدعلیخان و به گمان ما از اواخر دوره حکومت زندیه ، توسط چیت سازان بزرگی چون حاج عزیز چیت ساز ( که بنا به اقوال شفاهی بیش از نیمی از این بازار را مالک بوده است ) رونق گرفته است ؛ و از دوره سلطنت ناصر الدین شاه  و صدارت میرزا تقی خان امیرنظام ( امیر کبیر ) ، و احتمالا" بر اثر اقدامات امیر کبیر ، رو به رکودنهاده است . چیت و قلمکاراز : تابناک
کد خبر: ۲۷۸۷۶۲
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۱ - ۲۰:۴۵
عکس: زهرا باغبان

نظرات() 

خوشقدم بودن و بد قدم بودن !

شنبه 17 تیر 1391

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:پزشكی سنٌتی، اقتصاد.بازرگانی.بیمه، 

بدقدم بودن اوباما رئیس جمهوری آمریكا

 
خبرگزاری فارس: مرگ رستوران‌دار آمریکایی پس از پذیرایی از اوباما
 
 

بنا به گزارش یكی از خبرگزاریهای دولتی ایران گویا بی بی سی نوشته است :

«حضور باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در یک رستوران برای صاحب این رستوران بدشگون بود و وی چند ساعت پس از حضور اوباما، فوت کرد.» ؛ و بعد خبرنگار خرافاتی مربوطه این را به بدقدمی اوباما نسبت داده است .

عقیده به خوشقدمی و بدقدمی تقریبا" عقیده ای جهانی است كه ظاهرا" دو دلیل اساسی می تواند داشته باشد :

-         حوادث و اتفاقاتی كه برخی را خوشقدم یا بد قدم جلوه می دهند

-         حبٌ و بغض افراد نسبت به برخی كه آنان را خوشقدم یا بد قدم می نمایند .

آنكه به هرحال به خوشقدم بودن شهرت یافته بود از این راه چه بهره ها كه نمی برد و چه عروسی ها كه دعوت نمی شد و حتی چه راحت كه استخدام نمی گردید !

برخی از این افراد حتی نام خانوادگی « خوشقدم » را برای خود انتخاب كرده بدینوسیله به این شهرت خود رسمیٌت بخشیده اند . ، و آنكه بدقدم معرفی شده بود چه بسا نهایتا" ناچار می شد شهر و دیار خود را ترك كند و به شهر و دیاردیگری برود كه وی را بد قدم نشناسند .

خوشقدمی و بدقدمی باز انواع و اقسام داشت ؛ چنانكه برخی را به این متهم می كردند كه دارای « قدم سنگین » هستند ؛ و اگر در آغاز یك كاری بر عامل كار وارد شوند آن كار به كندی پیش می رود و چه بسا به انجام نرسد . برخی را هم به این بهانه كه بدقدم هستند و سبب مزگ بیمار می شوند به هر حیله و تدبیری بود از عیادت بیماران منع می كردند ، و...

گاهی قدم نوزادی را كه پس از تولدش حادثه ای نامطلوب رخ داده بود ؛ مثلا" یكی از خویشان نزدیك فوت كرده بود یا سیل یا زلزله آمده بود را بد شگون معرفی می كردند...

و جالب این است كه بسیاری از خانواده ها به منظور آنكه كودكشان بدقدم معرفی نشود بلافاصله یك حادثه مثبت یا توفبقی خانوادگی ( حتی دروغین ) را به خوشقدمی وی نسبت می دادند تا راه اتهام بد قدمی به می را سدٌ كنند .

امٌا وای به وقتی كه یك عروس بدقدم شمرده می شد ؛ و جالب توجه اینكه هیچگاه یك داماد ، حتی یك داماد سرخانه بدقدم معرفی نمی شد ...

نظرات() 

عدالت اجتماعی و توزیع مجدد بنا به سنن اسلامی

جمعه 9 تیر 1391

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:اقتصاد.بازرگانی.بیمه، تاریخ.دین.روحانیت، 

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه فارس، نام میرزای بزرگ شیرازی برای هر مسلمان بیدار مترادف با فتوای، تحریم تنباکو است که پوزه استعمار انگلیس را بر خاک مالید.

آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی در سال 1230 قمری در شیراز چشم به جهان گشود. وی از چهار سالگی شروع به تحصیل کرد و در 8 سالگی مقدمات را به پایان برد، میرزای شیرازی در 29 سالگی وارد کربلا شد و پس از آن به نجف اشرف عزیمت کرد و در درس شیخ انصاری، شرکت جست و از خواص شاگردان او شد. پس از رحلت شیخ مرتضی انصاری در 1281 قمری، زعامت شیعه به میرزای بزرگ شیرازی محول شد و ایشان نزدیک به 30 سال در این مقام به رفع مشکلات مردم و اداره حوزه های علمیه مشغول بود.

میرزای شیرازی هم‌زمان با رهبری جامعه اسلامی، شاگردان بسیاری را به جامعه اسلامی تقدیم و کتب متعددی را تألیف کرد. حضرات آیات سید محمد کاظم یزدی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، میرزا محمد تقی شیرازی معروف به میرزای دوم، شیخ فضل الله نوری، حاج میرزا حسین نوری، میرزا اسماعیل شیرازی از جمله شاگردان این فقیه بزرگوار هستند، سرانجام، میرزای بزرگ در 82 سالگی در چشم از جهان فرو بست و در جوار مرقد منور حضرت امیرالمومنین(ع) به خاک سپرده شد.


تندیس میرزای شیرازی در باغ موزه نارنجستان قوام

 

میرزای شیرازی و مستمندان

میرزا در هر شهر، وکیل‌هایی از بین تجار انتخاب کرده بود که اسامی فقرا ‌آن شهر را برایشان می‌فرستاد و میزان کمک به آنها را نیز معین می‌کرد، این فقرا ‌غیر از کسانی بودند که در هر ماه و سال وظیفه دریافت می‌کردند، نه تنها تمام شهرهای عراق، بلکه نقاط مختلف ایران مورد توجه میرزا بود و به تنگ دستان آن شهرها به اندازه توان کمک می‌کرد، اگر در دیاری، بزرگ و پیشوایی از دانشمندان دین بود که به او اعتماد و اطمینان داشت، هر سال مبلغی پول برایش می‌فرستاد تا او مقداری از آن را بین تنگ دستانی که به راستی در خور دستگیری بودند، تقسیم کند و مقداری هم خود بردارد.

ایشان به من (آقابزرگ تهرانی) می‌گفت: «از انصاف به دور است که وجوهات یک شهر را بگیریم و فقرا آن جا را فراموش کنیم، مردم هر چه دارند، نزد ما می‌فرستند.»

دانش‌پژوهان و نیازمندان مشاهد مشرفه، در نظر او از موقعیت خاصی برخوردار بودند، برای همگی آنها، بدون استثنا مقرری تعیین شده بود، حتی برای کسانی که عبادت استیجاری می‌پذیرفتند، کمک می‌کرد.

شیوه تقسیم وجوه

اگر می‌خواست با دست خود وجوهی را بپردازد، در کمال ادب و احترام در نهایت تواضع و پنهانی به نیکوکاری اقدام می‌کرد؛ به گونه‌ای که شخص مقابل علاوه بر امتنان وافر، به هر مقدار که به او بخشیده شده بود، نیز خشنود می‌شد و هیچ‌گاه احساس حقارت نمی‌کرد، پول نقد را همیشه در میان پاکت می‌گذاشتند، یا در کاغذی می‌پیچید، این شیوه را علاوه بر شاگردان، با دیگر مردمان هم به کار می‌بست. چه بسا او را می‌دیدم که خود را در کنار عابری قرار داده و او را به سخن می‌گرفت و در این حال کیسه پول سر به مهری را در جیب او می‌انداخت و آن شخص بعد از جدایی متوجه می‌شد که شیئی در جیبش سنگینی می‌کند و اگر می‌خواست پولی را به وسیله خدمتکارش بفرستد، به او می‌گفت: امانتی پیش من فرستاده شده که باید به فلانی برساند، هیچ کس نباید بفهمد، به او بگو که این امانت را نزد ما فرستاده‌اند تا به شما تحویل دهیم.

شناخت مردم ایران :

گرفتن از اغنیاء و توزیع عادلانه بین فقراء

به صورت پنهانی و حفظ آبرو وحرمت

و حفظ « قبح » دریافت وجه بدون انجام کار 

و تعهد مخارج طلٌاب و دانش پژوهان حقیقی 

و پذیرش هدیه بنا به سنٌت اسلامی 

پنج رسم از رسوم اسلامی ایرانی است که همیشه می تواند الگوی یک نظام 

اسلامی و مردمی باشد .

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 38 
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات