Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

فلسفه ی بنیانی نوروز

دوشنبه 28 اسفند 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

..

 

مراسم نوروز در روستای تنگی سر


فلسفه ی بنیانی نوروز


نوروز اصالتا" یک عید نیست ؛ یک جشن است .

در یک محل برگزار می شود

همه حقٌ شرکت در آن را دارند و باصطلاح ورود برای همه آزاد است ؛ پس :

نمونه ای است از آزادی ، بارعام ؛ شادی عمومی

و البتٌه خاصٌ یک مردم واحد در سازمان و مدیریتی ( پادشاهی ؟ ) واحد

که در شرکت در این جشن همه با یکدیگر برابرند

و در ارتباط بین خود کاملا" به منزله برادر اند

گردآمدنی است برای :

آشتی ؛ و سرور و نشاط ؛ و آنگاه شاید :

سور : میهمانی ، شیرینی خوران ، آجیل خوران

سال 1352 یا 1353 که دانشکده علوم اجتماعی ، رشته تحصیلی انسانشناسی و بخش مردم شناسی تازه تاسیس شده بودند دکتر محمود روح الامینی این موضوع را نزد دکتر غلامحسین صدیقی مطرح کرد که نوروز ، ایرانی است و جشن است ؛ نه عید و مثل سایر اعیاد ؛ اگر قبول بفرمائید و روز نوروز به دانشکده تشریف بیاورید ؛ جشنی کوچک در این محل داشته باشیم . دکتر صدیقی که واقعا" اهل علم و ایراندوست بود بلافاصله پذیرفت و ... عکس های آن جشن نوروز که فکر می کنم پس از دکتر صدیقی ، دکتر روح الامینی و دکتر خسروی من هم در آن سهمی داشتم همچنان موجود است ؛ بخصوص نزد عکٌاس مردم شناسی دانشگاه تهران : فرهاد ورهرام .

 

نویسنده این سطور که آخوند زاده است هردوگانه ( هردو وانه ؟! ) را ترجیح می دهد :

ابتدا نوروز باستانی ؛ و پس از آن :

نوروز اسلامی به عنوان عید و ناهار خوران و عیدی گرفتن و مابقی !

در ایران :
و در خارج از ایران

نظرات() 

یاد بود هفتمین سال فقدان دکتر محمود روح الامینی – 9 مردم شناسیِ مردم شناسی در ایران – 6

سه شنبه 15 اسفند 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

یاد بود هفتمین سال فقدان دکتر محمود روح الامینی – 9

مردم شناسیِ مردم شناسی در ایران – 6

 

در سال 1348 – 49 بحث ارتباط ناکافی بین دروس رشته ی علوم اجتماعی و دروس دبستانی و دبیرستانی در آموزش و پرورش به عنوان پایه هائی ضروری ، به جمعبندیهائی معقول رسیده بود و بقرار مسموع از سوی دکتر غلامحسین صدیقی به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده در بخش مردم شناسی متاثر از افکار دکتر غلامحسین صدیقی – دکتر نادر افشار نادری و دکتر محمود روح الامینی بود .

در سال 1351 ، پس از تاسیس دانشکده علوم اجتماعی و تعاون ، تشکیل چهار گروه آموزشی مجزا و رقابتی بیجهت که بین آنان پدید آمده بود میزان پایبندی به آنچه از سوی گروه علوم اجتماعی مقبول افتاده بود به تدریج کاهش می یافت ؛ و بنظر ما از اصول و منطق فاصله گرفته به سلائق و نهایتا" گرایشهای سیاسی و غیر سیاسی رئس دانشکده ، دکتر محمد علی جمشید بهنام ، و رؤسای گروه ها منوط می گردید .

در بخش تازه تاسیس مردم شناسی این نظر حاکم بود که نیمی بیشتر از جامعه ایران در روستاها و ایلات زندگی می کنند که ، به جز مواردی چون ثبت املاک ، تقریبا" تمام زندگی روزمرٌه شان بر اساس عقاید و عادات و آداب و رسوم و سنن است . به علاوه ، آداب و رسوم در شهر ها نیز غلبه داشتند و جامعه هائی بیشتر موضوع مردم شناسی را تشکیل می دادند تا موضوع جامعه شناسی آنطور که در جوامع پیشرفته ی صنعتی مشاهده می شد . به این تعبیر  از آنجا که جامعه ی ایران بیشتر یک جامعه سنٌتی بود آموزش و پرورش در آن نیز میبایست با این ملاحظه صورت گیرد و مشمول آموزش در کشورهای در حال توسعه ، و بنابر این مردم شناسی باشد :

بنا به دکتر محمود روح الامینی و پیروانش مردم شناسی همان جامعه شناسی کشورهای درحال توسعه است ؛ یا لااقل تا حدودی بسیار مصداق این تعریف واقعی و منطقی است .

بنظر می رسید نمایندگانی که از دانشکده علوم اجتماعی و تعاون به وزارت آموزش و پرورش به منظور تصمیمگیریهای لازم در خصوص دروس دبستانی و دبیرستانی معرفی شده بودند  در واقعِ امر این نظر را قبول داشتند ؛ امٌا چون خود فارغ التحصیل جامعه شناسی بودند منافع خود را در تطبیق آن دروس ، و آنهم به صورتی افراطی ، با جامعه شناسی ( مدرن ) می دیدند و نه مردم شناسی ؛ و این تعصب شغلی و منافع خصوصی و گروهی آنان از آنجا تقویت می شد که تبلیغاتی – سیاسی شدن دروس از همان سال های آخرین دهه 1350 در دوره وزارت پارسا اوج گرفته بود و در دوره وزارت احمد هوشنگ شریفی تثبیت می شد : به این انگاره خلاف واقع که جامعه ایرانی جامعه ای پیشرفته و بر در دروازه های تمدن بزرگ است ! .

طی آن سالهای نخستین دهه 1360 که دکتر غلامحسین صدیقی بازنشسته شده بود و دکتر نادر افشار نادری به شدٌت مشغول امور اداری – اجرائی گردیده بود دکتر محمود روح الامینی به عنوان سرپرست گروه آموزشی انسان شناسی ( مردم شناسی ) ، و بدون آنکه یاورانی مقتدر و مؤثر در بین اعضاء گروه خود بیابد در برابر رئیس دانشکده و مسؤولان بعضی از دیگر گروهها تنها مانده بود و با این وجود ، اگرچه باصطلاح یک دست او صدا نداشت ، در جهت احقاق حق مردم ایران در مردم شناسی نهایت کوشش خود را بکار می برد .

دکتر محمود روح الامینی همیشه جانب « حق » و « مردم » را می گرفت و هرجا که بحث حقٌ مردم مطرح بود ابدا" عقب نشینی نمی کرد ؛ اگر چه چون حامی سیاسی و بنابر این قدرتی سیاسی نداشت آنطور که باید و شاید به توفیق مطلوب نمی رسید .

نظرات() 

یاد بود هفتمین سال فقدان دکتر محمود روح الامینی – 7 مردم شناسیِ مردم شناسی در ایران - 4

یکشنبه 13 اسفند 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |


یاد بود هفتمین سال فقدان دکتر محمود روح الامینی – 7

مردم شناسیِ مردم شناسی در ایران - 4

ازسال 1345 که مجوزی برای استخدام استاد برای رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران صادر شده بود و این رشته خواه ناخواه تقریبا" بطور کلٌی فارغ التحصیلان کشورهای غربی ، بخصوص کشور فرانسه ، را به خدمت می گرفت تضاد های عقیدتی – سیاسی بین اعضاء گروه علوم اجتماعی چنان تاثیر گذار می شد که اگر شخصیت مقتدری چون دکتر غلامحسین صدیقی رئیس گروه نبود چه بسا باعث اضمحلال آن می شد . قبل از آن با حضور دکتر صدیقی – دکتر احسان نراقی – دکتر علیمحمد کاردان ( که البته عضو اصلی گروه نبود ) – دکتر علیمحمد جمشید بهنام – دکتر شاپور راسخ ( که وی اصولا" عضو سازمان برنامه بود ) – دکتر مهدی حسینی امانی - دکتر ظفردخت اردلان – دکتر نادر افشار نادری ... و حتی دکتر محمود کتبی چنین وضعیتی یا وجود نداشت یا بروز نمی کرد .

در سالهای 1345 و 1346 با معرفی فارغ التحصیلانی جدید برای استخدام وضعیتی جدید پدیدار شد :

دکتر فیروز توفیق – دکتر غلامعباس توسلی – احمد اشرف – تا ... دکتر محمود روح الامینی و دکتر باقر ساروخانی .

در مردم شناسیِ مردم شناسی ایران شایعاتی ( دروغ و تهمت ) که چه بسا آگاهانه ساخته شده و بین دانشجویان رواج داده بودند وجود داشت :

فلان داوطلب ، دکترائی از فلان مدرسه ی کم اعتبار سوئیس در آموزش به نوجوانان دارد امٌا خود را استاد بزرگ جامعه شناسی کمٌی و ...آمار و برنامه ریزی معرفی می کند و چنان ، توسط رئیس دانشکده ، تحت حمایت دربار شاهنشاهی است که گروه راهی دیگر جز استخدام وی ندارد .

فلان داوطلب یک ثروتمند زاده بازاری ( بورژوآ ) است که چند و چندین تاکسی دارد ! و سعی می کند با معرفی کردن خود به عنوان دانشجوی ممتاز سوربن و غلمبه گوئی های درسی نفوذی بازاری در دستگاه دولتی بهم رساند ( و نهایتا" هم راهی به دربار بیابد ) .

و از جمله مشخصات مشترک چنین افرادی این بود که استقلال پذیرفته شده ی مردم شناسی در تقریبا" سراسر جهان را رد می کردند و آن را همان جامعه شناسی معرفی می کردند ! ...

یکی دیگر به فلان گروه چپگرا نسبت داده می شد ...

و در این میان دکتر محمود روح الامینی چنان شفٌاف و باصداقت ، متواضع ، ساده زیست و مهربان پا به عرصه ی آموزش علوم اجتماعی نهاد که مهمترین شاخصه اش محبوبیت سریعش نزد دانشجویان و سایر استادان بود . ( و آیا واقعا" و عملا" مردم شناس نبود که به چنین توفیقی دست یافت ؟ )

به علاوه اینکه اگر چه به دلیل میهمان نوازی هایش نمی توانست از لابی ها برکنار باشد امٌا اصولا" و ابدا" از هرگونه زد و بندی تنفر داشت . خود را بری از حرص جاه و مقام ، روستازاده ، و تلویحا" درویش ( به معنی کسی که برای مال و منال دنیا اعتباری قائل نیست ) معرفی می کرد ؛ و صلح طلب و « دوستِ همه » ( که واقعا" هم چنین بود ) .

امٌا همین که جایگاهی در علوم اجتماعی – جامعه شناسی – مردم شناسی پاریس بدست آورده بود ؛ مقبول شخصیتی چون دکتر غلامحسین صدیقی بود ، و بخصوص نزد دانشجویان آن زمان محبوبیتی گسترده به هم زده بود ، شاید مورد حسادت برخی قرار می گرفت که متقابلا" ، و در تلافی ؟! ، رشته مردم شناسی را به چالش می کشیدند ؟! ...

و چون آنان تقریبا" همیشه مدیریتهای اداری و مالی را قبضه می کردند در ایجاد مضیقه ی مالی در حوزه فعالیتهای دکتر محمود روح الامینی در گروه آموزشی انسان شناسی ، و بخصوص بخش پژوهشی مردم شناسی کوچکترین کوتاهی نمی کردند ! ...

)1(در یزد ماموم شهید صدوقی بودم و فراموش نمی کنم این جمله شان را که « همیشه بهترین آدم ها بیشترین دشمنان را دارند » و در نیمه دوم دهه 1350 که در تهران در خیابان ایرانشهر جنوبی فعالیتی مطبوعاتی داشتم گاه در مسجد جلیلی ماموم آیت الله مهدوی کنی بودم که بارها می فرمودند اصل و اساس مسئله مردم در « حسادت » آنهاست ...نظرات() 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر پهلوی - 2

یکشنبه 22 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر پهلوی - 2


فضل الله مهتدی صبحی ( 1276 – 341 1ه –  خ )

مسعود کیهان ( 1372 – 1345 ه –  خ )

سعید نفیسی ( 1274 – 1345 ه –  خ )

سید حسن تقی زاده ( 1275 – 1348 ه .  خ )

دکتر صادق رضا زاده شفق ( 1274 – 1350 ه – خ )

شیخ محمد مردوخ کردستانی ( 1256 – 1354 ه . خ )

امیر قلی امینی ( 1276 – 1357 ه – خ )

محمد پروین گنابادی ( 1282 – 1357 ه – خ )

دکتر نادر افشار نادری (  1305 – 1358 ه – خ )

عباس شوقی متوفی 1367

هرمز انصاری ( 1311 – 1365 ه . خ ) . جامعه شناسی اصفهان ؛ و ...

حسین بایبوردی ( ؟ - 1366 ه . خ ) . تاریخ ارسباران

حسن اعظام قدسی ( 1308 -   ) . خاطرات من

غلامحسین صدیقی ( 1284 – 1371 ه – خ ) با آثار متعدد

علی اکبر سعیدی سیرجانی ( 1310 – 1373 ه . خ ) افسانه ها ، و...

رضا گنجه ای ( 1286 – 1374 ه – خ ) استاد دانشگاه و وزیر صنایع که مدیر نشریه بابا شمل

حسین کوهی کرمانی ( 1338 - 1376

محمد علی جمالزاده ( 1270 –  1376 ) . گنج شایگان . و ...

غلامحسین بهمنیار ( 1306 – 1378 ه – خ )

حسین مکٌی ( 1290 – 1378 ه – خ )

یحیی ذکاء 1329 – 1379 ه – خ )

امیر حسین آریان پور ( 1303 – 1380 ) . جامعه شناسی هنر . مقاله همانندی فولکلور اقوام مختلف

بهمن بهمن بیگی ( 1298 – 1381 ه – خ )

دکتر صادق کیا ( 1299 – 1380 ه – خ )

دکتر علیمحمد کاردان ( 1306 – 1386 ه – خ )

دکتر محمود روح الامینی ( 1307 – 1389 ه – خ )

احسان نراقی ( 1305 – 391 ه – خ )

منوچهر ستوده ( 1392 – 1395 ه – خ )

احمد اقتداری ( 1304

تقی بهرامی ( 1277 -راهپیمائی 22 بهمن

بزرگترین مراسم مردم شناختی ایران
نظرات() 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر قاجاریان - 2

شنبه 21 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر قاجاریان - 2

محمد مهدی شریف کاشانی ( 1202 – 1301 ه . خ )) . واقعات اتفاقیه در روزگار ؛ و....

( به انحراف مذهبی متهم شده است ... )

علی خان قاجار دولو ؛ ظهیرالدوله ( 1243 – 1303 ه . خ ) . خاطرات و اسناد

سید محمد رضا کردستانی ؛ میرزاده عشقی ( 1273 – 1303 ه . خ ) . مقالات و اشعار

ایرج میرزا ( 1253 – 1304 ه – خ ) . عارفنامه ، و...

میرزا محمد علی محلاتی ؛ حاجی سیٌاح ( 1215 – 1304 ه . خ ) . خاطرات حاج سیٌاح . سفرنامه حاجی سیٌاح

ادوارد براون ( متوفی 1926 برابر با 1304 ه . خ ). یک سال در میان ایرانیان ؛ تاریخ مشروطیت . تاریخ طب اسلامی

میرزا ابراهیم خان کلانتری باغمیشه ( 1235 – 1311 ه . خ ) روز نامه خاطرات شرف الدوله .

ابو القاسم عارف قزوینی ( 1259 – 1312 ه – خ ) دیوان شعر . پژوهشها

سید اشرف الدین حسینی گیلانی ؛ نسیم شمال ( 287 ق – 1313 خ ) روزنامه نسیم شمال . اشعار انتقادی

میرزا محمود غنی زاده سلماسی ( 1296 ه . ق – 1313 ه . خ ) ایرانیان مستعرب . تاریخ آذربایجان . روزنامه سهند . مقالات متعدد فرهنگی .

شیخ ابراهیم زنجانی ( 1234 – 1313 ه . خ ) . خاطرات

( به انحراف مذهبی متهم شده است )

تاسیس موزه مردم شناسی ایران . تهران توسط دکتر غلامحسین صدیقی و دیگران در سال 1316 .

سید محمد رضوی (1272 ه . ق – 1317 ه . خ) کشف حقایق . بخش اعظم این کتاب ، شامل اوضاع و احوال سیاسی – اجتماعی – فرهنگی یزد ، به سعی اکبر قلمسیاه تحت عنوان خاطرات نواب وکیل با قید اینکه « انتشار آن به منزله تائید و موافقت با همه آراء و عقاید نویسنده کتاب نیست به چاپ رسیده است :

سید محمد رضوی . خاطرات نواب وکیل . به تصحیح اکبر قلمسیاه . یزد . مؤسسه انتشارات گیتا . 1378 . 608 ص

احمد طاهری . (1278 ه . خ - ... ) . تاریخ یزد

عبد الحسین فرمانفرمائیان ( 1231 – 1318 ه . خ ) . خاطرات

حاج میرزا یحیی دولت آبادی ( 1241 – 1318 ه . خ ) . آئین در ایران . ارمغان یحیی ، حیات یحیی ، شجره طیٌبه . و....

میرزا محمد فرخی یزدی ( 1268 – 1318 ه . خ ) روزنامه طوفان . دیوان اشعار

پروین اعتصامی ( 1285 – 1320 ه – خ ) . دیوان اشعار

محمد علی مینابی بندرعباسی ؛ سدید السلطنه کبابی ( 1249 – 1320 ه . خ ) . بران سدید درباره مسقط . احوال اهرم و تنگستان . احوال طائفه قشقائی . احوال لنگه و شیوخ آن . احوال بندرعباس ؛ و....

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 2 
 • 1  
 • 2  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic