Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

تاریخ مردم شناسی در ایران (40 )

چهارشنبه 20 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (40 )

برخی از مقالات مرتبط با مردم شناسی . 1344 .


طاهر ، غلامرضا . « لغتنامهء لهجه ء قمشه ( شهرضا ) . فرهنگ ایران زمین . جلد 13 ، 1 : 279 – 297 . 1344 .

جنابیان ، شاهرخ . « ترانه هائی از مازندران » . صدف ، ا ، 2 : سخن 16 ، 1 : 82 – 83 . بهمن 1344 .

ایوبیان ، عبدالله . « داستانهای گوتوما بودا و ابراهیم ادهم با افسانه ء عامیانهء زنبیل فروش کردی » مهر 11 ، 10 : 632 – 639 . دی 1344 .

بلوکباشی ، علی . « زایمان » . پیام نوین ، 7 ، 8 : 63 – 71 ، مهر 1344 .

بلوکباشی ، علی . ایل بهمئی . هنر و مردم ، دورهء جدید ، 36 : 15 – 29 . مهر 1344 .

پور کریم ، هوشنگ . « پاوه » . هنر و مردم ، دورهء جدید ، 32 و 33 : 8 – 12 ، خرداد و تیر 1344 .

دولتی ، فرخنده . « سفره ها – فرهنگ عوام » . سخن ، 16 ، 2 : 193 – 195 ، اسفند 1344 .

بلوکباشی ، علی . « آئین به خاک سپردن مرده و سوگواری آن » . پیام نوین ، 7 -9 : 73 – 84 ، آبان و آذر 1344 .

داویدیان ، ه . (و) خ ، ساعدی . « تجزیه و تحلیل از آل و ام الصبیان بر مبنای روانشناسی » . سخن ، 16 ، 1 : 9 – 34 . بهمن 1344 .

بلوکباشی ، علی . « نمایشهای شادی آور زنانه در تهران » . پیام نوین  7 ، 7 : 46 – 58 . مرداد 1344 .

محمدی ، محمد «حسینا » ( ادبیات عامیانه ) ، جنگ اصفهان ، 9 ، 9 : 81 – 86 . 344 .

و.....

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (28)

یکشنبه 10 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (28)


مقالات مرتبط با مردم شناسی در سال 1341 .


بزرگترین واقعه در مردم شناسی ایران طی سال 1341 شاید خیزش مطالعاتی در « وزارت فرهنگ و هنر » ، و انتشاراتی از آن سازمان دولتی باشد که قسمتی از آنها فرمایشی و بوروکراتیک دیده شده است ؛ امٌا قسمت اعظم آنها که حاصل همکاری متخصصان خارج از آن سازمان و استادان دانشگاه ، و نیز پژوهشگران همان سازمان علی کریمی ، هوشنگ پورکریم و بخصوص یحیی ذکاء و علی بلوکباشی است نسبت به امکانات زمان و مکان خود ، ارزشمند می نماید .

از جمله مقالات و گزارشهای منتشر شده در سال 1341 :

استاد علی بلوکباشی

بلوکباشی ، علی . « گردآوری مواد فلکلری » . کتاب هفته  ، _ ،  30 : 203 و 204 16 اردیبهشت 1341

خسروی ، خسرو . « مطالعه ئی در باره قهوه خانه ها » . کاوش . 1 ، 9 : 84 – 92 ، بهمن 1341 . (1)

ستوده ، منوچهر . « لهجه ء علی آباد فریم » . فرهنگ ایران زمین . جلد 10 ، 1 و 4 : 437 – 470 . 1341 .

الف ، فاطمه . « ترانه های اصفهانی » پیام نوین ، 5 ، 1 : 58 مهر 1341 .

الف ، ملک . « ترانه های کودکان اصفهانی » . پیام نوین ، 5 ، 1 : مهر 1341 .

ز ، م . « ترانه ای انارکی » . پیام نوین ، 4 ، 9 : 63 – 65 . خرداد 1341 .

عسگری کامران ، محمد تقی . « خره خراطی می کرد » ( متل یزدی ) . کتاب هفته . - ، 34 : - ، 13 خرداد 1341 .

؟ . « زندگی اجتماعی بومیان خارک » . کاوش ، 1 ، 8 : 38 – 43 ، دی 1341 . (2)

در آبان یکهزار و سیصد و چهل و یک » مجلٌه هنر و مردم » به مدیریت دکتر ابو القاسم خدا بنده لو شروع به کار کرد که مقالات متعددی در زمینه فرهنگ عامٌه دارد .

(1(1)   در سال 1352 موضوع قهوه خانه ها به عنوان یکی از عناوین تحقیقاتی دانشجویان دوره کارشناسی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی انتخاب شد که گویا گزارش مربوطه مورد پسند دکتر محمود روح الامینی ، استاد و رئیس گروه در آن زمان ، و دکتر خسرو خسروی به عنوان همکار علاقه مند وی در دانشکده ، قرار نگرفت .

(2(2) به احتمال قریب به یقین از خسرو خسروی است .

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (25 ) از سالهای اوج گیری گردآوری فولکلور در ایران

دوشنبه 4 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (25 )


از سالهای اوج گیری گردآوری فولکلور در ایران


یکی از خصائل حوزه فولکلور ایران که در سال 1340 ، بخصوص با انتشار کتاب هفته (1) بروز بیشتری یافت تفکیک آن به چند حوزه ی انتشاراتی متفاوت و نسبتا" جدا از یکدیگر بود :

حوزه متفرقه که افرادی مستقل از یکدیگر و تنها بنا به خواست شخصی خود به جمع آوری فولکلور می پرداختند و گرچه بسیاری از آثار آنان به دلیل عدم انتشار و عدم وجود یک خزانه در ایران از بین می رفت گاهی از میان آنان زبدگانی بزرگ موفق شده و به شهرت رسیده اند . صادق هدایت  خود از این گروه بوده است .

حوزه رادیو ( و بعدا" تلویزیون ) که با برنامه قصٌه ظهر جمعه ی صبحی فضل الله مهتدی ، و پس از آن برنامه « فرهنگ مردم » ، که خود را پیرو طریقت صادق هدایت مینمود ، از نظر کمٌی به موفقیت هائی شایان دست یافت .

حوزه دانشگاهی متجلی در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران که در آنجا نیز چند نفر از همکاران سابق صادق هدایت ، پیروان وی ، ( چون سیروس طاهباز ، غلامحسین ساعدی ، جلال آل احمد ، و... ) و غیر از آنان ، چون خسرو خسروی ، تحت عنوان « دفترهای مونوگرافی »  آثاری از خود انتشار دادند .

حوزه اداری که بیشتر متوجٌه اداره فرهنگ عامٌه در وزارت فرهنگ و هنر بود ؛ و علی بلوکباشی در آن زمان از مظاهر آن مینمود .

به جز نوشته های منتشره خسرو خسروی ، برخی از دیگر دانشگاهیان و بخصوص صادق هدایت ، در سال 1340 که قبلا" آمد نوشته های دیگری نیز به صورتی غیر کتابی منتشر شده اند که از آنجمله اند :

بلوکباشی ، علی . « راهنمای گرد آوری فلکلر » . کتاب هفته ، - ، 13 : 136 – 138 ، دی 1340 .

سیروس طاهباز

طاهباز ، سیروس . « دوبیتی ها » . کتاب هفته ، - ، 12 : 159 – 160 . 3 دی 1340 .

امینی ، محمد . « ترانه های قهفرخی » . پیام نوین ، 4 ، 7 : 78 – 79 ، فروردین 1340 .

ایوبی ، محمد . « چند دوبیتی از خوزستان » . کتاب هفته ، - ، 19 : 180 ، بهمن 1340 .

تمدنی ، ناصر . « دوبیتی های جهرمی » . کتاب هفته ، - ، 23 و 24 : 340 ، اسفند 1340 .

حمیدی ، جعفر . » واسونکهای محلی بوشهر » . پیام نوین ، 3 ، 8 : 41 – 43 ، اردیبهشت 1340 . جشن چهار روزه ، جشن ختنه سوران .

لمعه ، منوچهر . « ترانه هائی که مردم رشت برای نوازش کودک خویش می خوانند » کتاب هفته  ، - ، 12 : 163 – 164 ، 3 دی 1340 .

لمعه ، منوچهر . « لیلا » ( تصنیفی از مطربهای بندر انزلی ) . کتاب هفته ، - ، 4 : 167 ، 7 آبان 1340 .

محجوب ، محمد جعفر . « افسانه قدیمی ترین میراث فرهنگی بشر » ماهنامه فرهنگ ، 1 ، ! : 39 – 42 ، دی 1340 و نیز 1 ، 2 : 74 – 87 ، بهمن 1340 . مطالعه در داستانهای عامیانه و طبقه بندی آنها .

صبحی مهتدی ، فضل الله . « بز زنگوله پا » . کتاب هفته ، - ، 19 : 178 و 179 ، 28 بهمن 1340 .

بلوکباشی ، علی « سه دختران ، قصٌه ای به لهجه تهرانی » کتاب هفته ، - ، 17 : 161 ، بهمن 1340 .

بلوکباشی ، علی . « قصٌه علی و ببر و درویش ماهیگیر » کتاب هفته ، - 23 ، 24 : 243 – 247 ، 27 اسفند 1340 .

طاهباز ، سیروس . « قصصه گرگ گشنه » کتاب هفته ، - ، 8 : 187 – 188 ، 5 آذر 1340 .

هنری ، رضا . « زناشوئی در نزد روستائیان و چادر نینان قوچان » در چند شماره از پیام نوین شروع در بهمن 1340 .

خسروی ، خسرو . « تطور جمعیت و شکل تهران » سخن . اردیبهشت ، تیر و آذر 1340 .

و....

 

( 1 ) کتاب هفته، عنوان هفته‌نامه‌ای بود از مجموعه مجله‌های مؤسسه کیهان که زیر نظر محسن هشترودی، احمد شاملو و شورای نویسندگان از تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۴۲ منتشر می‌شد.


نظرات() 

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic