Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

یاد بود هفتمین سال فقدان دکتر محمود روح الامینی – 4 مردم شناسیِ مردم شناسی در ایران - 1

پنجشنبه 10 اسفند 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

یاد بود هفتمین سال فقدان دکتر محمود روح الامینی – 4

مردم شناسیِ مردم شناسی در ایران - 1

یکی از مهم ترین مسائل مردم شناسی در دهه های قبل از انقلاب اسلامی این بود که می توانست به آسانی ابزار شهرت و وجهه ی اجتماعی هرکسی قرار بگیرد . کسانی که دستی به قلم داشتند به گردآوری فولکلور ، آداب و رسوم و ... می پرداختند ؛ و مهم این بود که یادداشتهای خود را در کتاب یا نشریه ای ادواری به چاپ برسانند . چون همین که چاپ و منتشر می شد ، تقریبا" هرچه که باشد ، اعتبار می یافت ! و اصطلاح « چاپچی » یعنی کسی که با چاپ کردن موضوع یا واقعه ای نادرست آنرا اعتبار می بخشد از اینجا ناشی می شد . حال آنکه هر ناشری متخصص در مردم شناسی ، فولکلور ، و نظایر آنها نبود که مطالب مردم شناختی را پس از ارزشیابی و درصورت ارزش لازم را داشتن ، یا با حکٌ و اصلاح و تصحیح و تکمیل ، چاپ و منتشر کند ؛ و از این رو تقریبا" هرکسی به یادداشت و انتشار مطالبی مردم شناختی ، بخصوص در مطبوعات می پرداخت . به گفته ی یکی از مدیران مطبوعات علمی بنام دکتر حسین آیدین ، هرکس که روابط بهتری با مطبوعات داشت میتوانست مردم شناس و مردم شناس بزرگتری هم محسوب شود ...

دکتر محمود روح الامینی معتقد بود که همین « نوشته ناقص » ، خود یک سرنخ یا قدم اولٌیه است که میتوانه پایه و مایه تصحیح و تکمیل بعدی قرارگیرد و خدمتی به ثبت و ضبط لااقل میراث فرهنگی باشد .

دیگرانی ، مثل پروفسور محسن هشترودی ، استاد محمد پروین گنابادی و انجوی شیرازی معتقد بودند که بیشتر این مطالب مورد تصحیح و تکمیل بعدی قرار نمی گیرند ، به صورت ناقص و غلط در فرهنگ باقی میمانند و بنابر این ضررهائی بیش از منافع می یابند .

پروفسور هشترودی ، استاد پروین گنابادی و انجوی شیرازی ادعای مردم شناس بودن نداشتند و فعالیت های خود را بیشتر در دایره فولکلور ، بخصوص ادبیات شفاهی ، می دیدند . امٌا در آن دوره تعداد بسیار زیادی از متخصصان سایر علوم و مشاهیر بنا به علاقه شخصی ، عرق وطن ، آسان بودن کار و امکان انتشار و بهره برداری سریع و وسیع ، و نظایر اینها به نگارش موضوعات مردم شناختی و اکثرا" چاپ در مطبوعات می پرداختند که کیفیت کار آنان چندان بیشتر از کیفیتِ کار عوام در این امور نبود ؛ و مضرٌات اینگونه نوشته ها بخصوص از نیمه دهه 1350 و تدریس « مردم شناسی » در رشته تحصیلی علوم اجتماعی دانشگاه تهران آشکار می شد که دانشجویان چنان نوشته هائی را حجٌت قرار می دادند و در مباحثه با استادان خود تکیه کلامشان این بود که :

در فلان نشریه چاپ شده است !

نوشته ی فلان نویسنده یا استاد شهیر ( در رشته ای غیر مردم شناسی ) است !

و فراتر از این در زمانی بود که نویسنده یا استادی که خود تحصیلکرده ی رشته مردم شناسی نبود و حتی منابعی علمی در این رشته را مطالعه نکرده بود به نگارش دستور العمل نگارش موضوعات مردم شناسی و انتشار آن در مطبوعات پر تیراژ می پرداخت .

از مواردی که دکتر محمود روح الامینی ، استادی بسیار بسیار خونسرد ، ممکن بود به برخورد با دانشجوی مخاطب خود برسد وجود همین مسئله بود ؛ بخصوص که حدود ده سال خارج از ایران ، در فرانسه ، زندگی کرده فراموش کرده بود که ایرانیان ، شاید بیش از مردمان دیگر ، خود را همه فن حریف و متخصص در تمام امور می دانند ! و چه بسا خود را استاد مردم شناسی هم می شمارند :

مردم شناسی مردم شناسی در ایران !

نظرات() 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر پهلوی - 2

یکشنبه 22 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر پهلوی - 2


فضل الله مهتدی صبحی ( 1276 – 341 1ه –  خ )

مسعود کیهان ( 1372 – 1345 ه –  خ )

سعید نفیسی ( 1274 – 1345 ه –  خ )

سید حسن تقی زاده ( 1275 – 1348 ه .  خ )

دکتر صادق رضا زاده شفق ( 1274 – 1350 ه – خ )

شیخ محمد مردوخ کردستانی ( 1256 – 1354 ه . خ )

امیر قلی امینی ( 1276 – 1357 ه – خ )

محمد پروین گنابادی ( 1282 – 1357 ه – خ )

دکتر نادر افشار نادری (  1305 – 1358 ه – خ )

عباس شوقی متوفی 1367

هرمز انصاری ( 1311 – 1365 ه . خ ) . جامعه شناسی اصفهان ؛ و ...

حسین بایبوردی ( ؟ - 1366 ه . خ ) . تاریخ ارسباران

حسن اعظام قدسی ( 1308 -   ) . خاطرات من

غلامحسین صدیقی ( 1284 – 1371 ه – خ ) با آثار متعدد

علی اکبر سعیدی سیرجانی ( 1310 – 1373 ه . خ ) افسانه ها ، و...

رضا گنجه ای ( 1286 – 1374 ه – خ ) استاد دانشگاه و وزیر صنایع که مدیر نشریه بابا شمل

حسین کوهی کرمانی ( 1338 - 1376

محمد علی جمالزاده ( 1270 –  1376 ) . گنج شایگان . و ...

غلامحسین بهمنیار ( 1306 – 1378 ه – خ )

حسین مکٌی ( 1290 – 1378 ه – خ )

یحیی ذکاء 1329 – 1379 ه – خ )

امیر حسین آریان پور ( 1303 – 1380 ) . جامعه شناسی هنر . مقاله همانندی فولکلور اقوام مختلف

بهمن بهمن بیگی ( 1298 – 1381 ه – خ )

دکتر صادق کیا ( 1299 – 1380 ه – خ )

دکتر علیمحمد کاردان ( 1306 – 1386 ه – خ )

دکتر محمود روح الامینی ( 1307 – 1389 ه – خ )

احسان نراقی ( 1305 – 391 ه – خ )

منوچهر ستوده ( 1392 – 1395 ه – خ )

احمد اقتداری ( 1304

تقی بهرامی ( 1277 -راهپیمائی 22 بهمن

بزرگترین مراسم مردم شناختی ایران
نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (15)

یکشنبه 19 آذر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (15)


نخستین گردآوریها ، یادداشتها و مقالات چاپ شده مرتبط ( منابع ) با مردم شناسی در ایران

برخلاف اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان که نوشته های مردمشناختی و حتی فولکلوریک نویسندگان معتبر در نشریٌات مرتبط و معتبر به چاپ رسیده منتشر می شده اند در ایران شاهنشاهی دهه 1340 در کنار نوشته های نویسندگانی مشهور و مرتبط ، صدها و شاید هزاران نوشته از هرکسی که خود را قادر به تعریف رسم و عادت و قصٌه و شهری می دیده است ، و غالبا" بدون نام نویسنده ، در هر روزنامه و بخصوص مجلٌه ( هفته نامه ) ای به چاپ می رسیده و منتشر می شده است .

مهمترین آثار غیر کتابی در این دوره :

1331 : استاد محمد پروین گنابادی (1) – احسان الله یار شاطر – ابراهیم شکورزاده – جمشید سروشیان – غلامحسین یوسفی – ریچارد فرای – ادوارد سابلیه

1332 : محمد امین طوسی - یحیی ماهیار نوٌابی – ناصر پاکدامن

1333 – نصرالله فلسفی – عبدالعلی دستغیب – منوچهر مرتضوی

1334 : محمد رضا مقتدر – محمود تفضلی

1335: عبدالله ایٌوبیان – زاون هاکوپیان – حمزه سردادور – فرانک لوید رایت – آرتور کریستن سن

1336 : محمد جعفر محجوب – حبیب یغمائی – علی نصیریان – مودکار پلیس

1337 : عیسی بهنام – سیمین دانشور - علی اکبر افسر یغمائی – محمد علی ناصح – محمد مقدم – محسن مقدم – حسن شیروانی

1338 : ( و این همان سالی است که دوره آموزشی فوق لیسانس علوم اجتماعی آغاز به کار کرده است )

ابراهیم باستانی پاریزی – محمد تقی مقتدری – مهدی محقق – هانری ماسه

1339 : سن سونین

و در این سال که برخی آن را اوج فقر ملٌی و ناتوانی دولت در یاریدادنهای فرهنگی می دانند کتابهای زیر نیز منتشر شده اند :

عبدالله ایوبیان چریکه مم وزین . 1339

احمد امداد . شیراز در گذشته و حال . 1339

 (1) از اساتید نگارنده در امر فولکلور

نظرات() 

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic